Ioana Ioana Parvulescu
IOANA PÂRVULESCU rođena je u Brasovu 1960. godine, a danas živi u Bukureštu i na Filološkom fakultetu predaje modernu rumunjsku književnost. Bila je urednica književnog časopisa România literara. S njemačkoga i francuskoga prevela je nekoliko djela Mauricea Nadeaua, Angelusa Silesiusa i Rainera Marie Rilkea. Autorica je niza romana, ali objavljuje i poeziju, eseje, književnu kritiku i teorijska djela. Za roman Život počinje u petak dobila je 2013. godine Europsku nagradu za književnost.
Dosad je preveden na švedski i mađarski, a trenutno se prevodi na engleski, francuski, poljski, bugarski, makedonski, srpski, albanski i slovenski.