Javne tajne Alice Munro:
Javne tajne

Prevela s engleskoga: Maja Šoljan
ISBN: 978-953-332-021-2
meki uvez s klapnama, 264 str., cijena: 149,00knJAVNE TAJNE, prvi put objavljene 1994. godine, osma su zbirka pri?a Alice Munro.
Ve? se od po?etnih redaka prve pri?e Skriveno i otkriveno nazire jedna od velikih tema ove zbirke – razorna mo? starih ljubavi i prisje?anja. Louisa, mlada knji?ni?arka koja primi neo?ekivano pismo vojnika s ratišta, teško je mogla zamisliti koliko ?e je daleko odnijeti njena znati?elja.


Sve su pri?e u tom pogledu sli?ne – daju više od o?ekivanja. Intimne su, ali napete, suzdr?ane, ali intenzivne, jednostavne, ali majstorske, smještene u ?ivopisnom kanadskom gradi?u, no se?u i na druge kontinente.


Autorica temeljito i lucidno istra?uje ?enske teme, no kroz o?i osam fikcionalnih ?ena propituje i zajedni?ku kulturu i op?e vrijednosti svjetova u kojima egzistiraju. Ove pri?e, u kojima neo?ekivano odjekuju tu?i ?ivoti, tako?er govore o prazninama u sje?anju, ali i o neskladu u našim vlastitim egzistencijama: naša prošlost, ka?e Alice Munro, ?ini nas strancima nama samima.

Mo?e li bolja vrsta knji?evnosti spasiti svijet? Uvijek postoji tanka nada (?udne stvari se ponekad dogode), ali odgovor je gotovo sigurno ne, ne mo?e. Ipak, postoji razumna šansa kako mo?e spasiti tvoju dušu. Ako si nezadovoljan mr?njom koja je oslobo?ena u tvome srcu, mo?eš pokušati zamisliti kako je biti osoba koja te mrzi; mo?da mo?eš razmisliti o mogu?nosti da si zapravo ti onaj Zlo?esti; no, ako je to teško zamisliti, pokušaj provesti još koju ve?er s najtajanstvenijom od svih osoba u Kanadi.
JONATHAN FRANZEN, THE NEW YORK TIMES


Na kraju, fascinantna je i autori?ina knji?evna imaginacija, lako?a zamišljanja razli?itih karaktera, situacija i me?uljudskih odnosa i razli?itih na?ina na koje se mo?e odvrtjeti film ne?ijeg ?ivota. Jedan od razloga zašto su ove pri?e tako vraški dobre le?i i u nenametljivom poentiranju i aluzivnosti, u zna?enjima koja vam se otkrivaju tek nakon pro?itane cijele pri?e. Ukratko, odli?ne, suptilne a opet razorne pri?e u kojima se ?ivot kakav jest ne tuma?i nego ispisuje.
KATARINA LUKETI?, T-PORTAL


Kada se vertikalna osnovica proze Alice Munro pomno?i s horizontalnom dobiva se literarni opseg koji obilje?ava ?itavu epohu, i koji je ujedno svevremen.
DRAGAN JURAK, MODERNA VREMENA


Nema tu mahanja zastavom Knji?evnosti, ništa se tu napadno ne stavlja u izlog, i upravo po tome to i jest djelo suptilne majstorice.
ROBERT PERIŠI?, GLOBUS


Alice Munro je knji?evna gozba; proslava na kojoj se jelo – pri?e – gutaju pa?ljivo i polako, da se upije svaki okus, svaki miris, i onda se tih slasnih zalogaja prisje?amo još danima, pipaju?i jezikom po sje?anjima, nadaju?i se da je negdje zaostao još poneki komadi?, istodobno i sladak i gorak. Remek-djelo!
TANJA TOLI?, NAJBOLJE KNJIGE