Lo?i lijekovi Dr. Ben Goldacre:
Lo?i lijekovi

S engleskog preveli Marko Kova?i?, Maja Winkler
ISBN: 978-953-332-025-0
meki uvez s klapnama, 376 str., cijena: 189,00kn


Ova ?e vas knjiga razbjesniti – onako baš za pravo, do kostiju – jer govori o tome kako velike kompanije više brinu o zaradi nego o dobrobiti pacijenata, kako dopuštaju da ljudi umiru jer ne ?ele objelodaniti porazne rezultate istra?ivanja, ali i o trikovima kojima se slu?e kako bi bili sigurni da doktori nemaju sve dokaze prigodom procjene funkcioniraju li ti lijekovi uistinu ili ne. Briljantno djelo.
THE DAILY TELEGRAPH

Ovo je va?na knjiga. Ben Goldacre je gnjevan, a kad završite s Lošim lijekovima, i vi biste trebali biti.
THE NEW STATESMAN

Pru?aju?i nam to?no toliko detalja koliko je potrebno, Goldacreova briljantna i furiozna studija rasvjetljava kako farmaceutski divovi rutinski tuma?e znanost pogrešno – u svom pohodu na profit.
THE SUNDAY TELEGRAPH

Loši lijekovi potvrdit ?e njegov status trna u peti medicinskog establišmenta –Goldacreovo detaljno istra?ivanje teško mo?e osporiti ijedan odgovoran rukovoditelj iz farmaceutske branše.
THE SUNDAY TIMES