U vje?noj borbi sa sotonom Donald Ray Pollock :
U vje?noj borbi sa sotonom


U vje?noj borbi sa sotonom
Preveo: Marko Kova?i?  Format: 13x20,5 cm
Meki uvez s klapnama, 240 str.
ISBN 978-953-332-028-1
Cijena: 139,00kn


 

Nakon Drugoga svjetskog rata razvoja?eni Willard Russell vra?a se s Ju?nog Pacifika nose?i u sebi jezive uspomene. Kad se autobus koji ga vozi u rodno zapadnovirginijsko mjesto zaustavi u zalogajnici u mjestu Meade u Ohiju, zaljubi se u konobaricu Charlotte. Sti?e ku?i, no uskoro odlazi u Meade zaprositi Charlotte. Vjen?aju se i nakon tri godine rodi im se sin Arvin. Charlotte se poslije razboli, a Willard je po svaku cijenu ?eli spasiti. No kako i ?ime udobrovoljiti Boga da Charlotte ozdravi?

U ovome slojevitom romanu pojavljuje se galerija ?udnovatih, ali i ?udovišnih likova koja obilje?ava ruralnu Ameriku pedesetih godina 20. stolje?a. Od para bizarnih propovjednika ?iji je fanatizam jednog od njih bacio u invalidska kolica, korumpiranog šerifa, bra?nog para psihopata koji godišnje odmore provodi zavode?i i ubijaju?i mla?e autostopere, sve?enika pedofila do nastranih i disfunkcionalnih svih vrsta.

U romanu U vje?noj borbi sa sotonom Pollock je stvorio mra?ni portret ljudske prirode, majstorski pokazao što se doga?a kada nema ni?eg u što bi se vjerovalo, a svjetlo nade jedva se nazire.


Prvu zbirku pri?a Knockemstiff Donald Ray Pollock objavio je s 53 godine. Pollock zaista potje?e iz mjesta Knockemstiff u Ohiju, gdje je ro?en 1954. i gdje su njegovi roditelji dr?ali prodavaonicu. U toj je prodavaonici i sam radio, sa 17 godina prekinuo je školovanje i zaposlio se u postrojenju za pakiranje mesa. Otišao je zatim u Floridu odakle se ubrzo vratio da bi se zaposlio u tvornici papira u mjestu Chillicothe u kojoj su radili i njegov otac i djed, a i on sljede?ih 30 godina. Dvaput se o?enio i razveo, ima k?er i ?esto je previše pio. Zavšio je kreativno pisanje na Sveu?ilištu u Ohiju.

U vje?noj borbi sa sotonom njegov je prvi roman koji je dobio zadivljuju?e kritike diljem svijeta. U Francuskoj je 2012., u izboru najrelevantnijeg ?asopisa za knji?evnost – Lire – izabran za najbolji roman godine. Dobitnik je i Guggenheimove stipendije u kategoriji kreativnih umjetnosti.

Brutalno kreativan... Pollock zna kako uroniti ?itatelje u radnju, i zatim ih izvu?i zadihane.
The New York Times Book Review

Pollock nas predaje o?aju, oskudici i nerazvodnjenom, iskonskom zlu; podi?e grotesku na razinu umjetnosti. Ne mo?eš vjerovati što ?itaš, ali ideš dalje, i ne mo?eš prestati.
Publishers Weekly

Vrhunske televizijske serije mogu nas natjerati da grizemo nokte dok ubojica ?eka u zasjedi, no Pollock je u?inio toliko više.
Los Angeles Times

Ovaj roman mora zacementirati Pollockovu reputaciju kao jednog od zna?ajnijih glasova ameri?ke fikcije.
Los Angeles Times

Novi Pollockov roman je, ako išta, još tmurniji od njegovih pri?a, i njegova preokupacija nasiljem i vjerom pose?e u teritorij Flannery O’Connor.
The New York Times

Mo?da ?e vam biti malo neugodno, mo?da ?ete biti šokirani, sasvim sigurno ?ete biti u?asnuti, ali ne?ete prestati ?itati do posljednje rije?i.
The Washington Post

Razoru?avaju?e te?na proza probijena oštricama crnog humora...
The Wall Street Journal

Divlja odiseja, veli?anstvena i eksplozivna – koja oslikava naš dio sjene.
Télérama

Veli?anstveno!
The Times

Pollock se uvla?i u umove tih izgubljenika, prodire u ono što se ne bismo usudili nazvati njihovom dušom, plete intrigu za?udnom mirno?nom, suhom i bogatom prozom, miješaju?i neizvjesnost i grozu.
Le Figaro