U kamenu Clemens Meyer:
U kamenu

U kamenu
Prevela: Helen Sinkovi? Format: 14x22 cm
Meki uvez s ovitkom 488 str.
ISBN: 978-953-332-030-4
Cijena: 160,00kn


 

Kaleidoskop Meyerovih slikovitih likova svjedo?io je padu Zida 1989. godine te politi?koj, ekonomskoj i zakonodavnoj tranziciji prema novim oblicima sloboda, koje se i dan-danas ?esto iskrivljavaju. Te su osobe na razne na?ine uklju?ene u seksualni rad koji se u ovom tekstu ne romantizira, niti se opisuje voajerski, nego se tematizira ?ak i kad je prisilan ili povezan s maloljetnicima, u nekome neimenovanom gradu koji sna?no podsje?a na Leipzig.
Ovo svjedo?anstvo o rubovima društva, prostituciji, svodništvu i s njima povezanim sudbinama otvara nove vidike vezane uz tu ekonomsku granu koja postaje sve mo?nijom i sve dostupnijom, no koja i dalje nije lišena kriminala i eksploatacije. Clemens Meyer navedene je teme istra?ivao petnaest godina, dok je na ovome monumentalnom romanu intenzivno radio oko osam godina.

Clemens Meyer (ro?. 1977. u Halleu) autor je brojnih proznih tekstova i scenarija, a piše i kazališne komade i novinske kolumne. Dobitnik je brojnih njema?kih knji?evnih nagrada i stipendija, a za zbirku pri?a No?, svjetla (OceanMore, 2010.) nagra?en je 2008. godine i Nagradom Leipziškog sajma knjiga. Objavio je i roman Als wir träumten (Kad smo sanjali) 2006. i knjigu autobiografskih proza Gewalten (Sile), 2010. godine. Za roman U kamenu 2014. dobio je Knji?evnu nagradu grada Bremena. Za scenarij In den Gängen (U hodnicima), koji se temelji na njegovoj kratkoj pri?i, Meyer je zajedno s Thomasom Stuberom 2015. godine osvojio Nagradu njema?kih scenarista.

Ova istodobno strašna i prelijepa knjiga o jednom od najstarijih zanata na svijetu izaziva vrtoglavicu i razbija svaku ?itateljevu iluziju. Rijetko koji pisac Meyerova naraštaja umije pisati na taj na?in.
Süddeutsche Zeitung

Clemens Meyer napisao je roman o „no?noj“ strani naše sadašnjosti, o prostitutkama, svodnicima i njihovim mušterijama – ali istodobno je napisao i potresno i sna?no knji?evno djelo o povjerenju i izdaji, o ?e?nji i samo?i.
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Najuzbudljivi, najneobi?niji roman ove jeseni.
Der Tagesspiegel

U kamenu je velik i va?an roman. Na prepoznatljiv na?in uzdi?e se iznad društvenoga kozmosa u kojem se odigrava – prostitucija kao grana privrede ovdje je pars pro toto. Jedno poglavlje prepuno citata iz Marxova Kapitala savršeno funkcionira povezuju?i ekonomske varijable iz industrije seksa s Marxovim paradigmama. Clemens Meyer napisao je prije svega knjigu o ekscesivnom, o onom iza granica.
Die Tageszeitung

Projekt je realiziran uz potporu Europske komisije. Ova knjiga odra?ava isklju?ivo autorove stavove, a Komisija nije odgovorna za bilo kakve uporabe informacija koje su u njoj sadr?ane.