?etva Jim Crace:
?etva

Preveli: Marko Kova?i? i Saša Drach
Format: 13x20,5 cm
Meki uvez s klapnama 208 str.
ISBN: 978-953-332-031-1
Cijena: 130,00kn
Dok se u kasno ljeto povijaju posljednji snopovi ?ita, troje tu?inaca — dva muškarca i neobi?no privla?na ?ena — pristi?u na javnu zemlju kraj udaljena sela i slijede?i obi?aje, pale vatru kako bi ostvarili pravo na ostanak. Niz doga?aja pokazat ?e kako se me?u stanovnike sela vrlo brzo mo?e uvu?i nepovjerenje: prijete?i stup dima, optu?be za ?aranje i okrutno ka?njavanje nevinih razotkrit ?e tamnu stranu Walterovih susjeda. Višestruko nagra?ena ?etva prikazuje sedam klju?nih dana neimenovana sela i progovara o polaganu zatiranju idile u doba za?etka modernog ekonomskog promišljanja. Craceova pri?a bezvremena je i izaziva nemir slikama prekrasnog svijeta koji polako nestaje.

Crace je zasigurno jedan od naših najve?ih romanopisaca radikalnog prevrata, savršeno pristaje u ovo nestabilno doba koje ne oprašta.
THE NEW YORK TIMES

Ništa nije ?vrsto odre?eno u ?etvi, sve je podvojeno, dvosmisleno... Treba ?itati Cracea, poeti?nog, politi?nog i mo?nog spisatelja.
LE MONDE

?etva se mo?e ?itati u mitskim, gotovo biblijskim pojmovima, ali fizi?ko i emocionalno raseljavanje pojedinaca i zajednica u sr?i romana ostaje politi?ki rezonantno danas, koliko je bilo i u ono vrijeme.
THE GUARDIAN

Rijetko ?e koji roman, toliko izniman i kompleksan u svojoj naizglednoj jednostavnosti, biti objavljen ove — ili što se toga ti?e — bilo koje godine.
THE IRISH TIMES

Craceov rasplamsani posjet gotovo mitskoj Engleskoj daje i pojedina?nu i globalnu pri?u. Nijedan noviji engleski roman nema dublje korijenje, a tako široku sjenu.
THE INDEPENDENT

Kao i ostali Craceovi romani, ?etva je majstorski napisana... Craceova glavna preokupacija njegovi su likovi i na?in na koji, kao svi me?u nama, griješe i prepuštaju se svojim slabostima, okre?u se jedni protiv drugih kad stvari krenu ukrivo.
THE LOS ANGELES TIMES

Projekt je realiziran uz potporu Europske komisije. Ova knjiga odra?ava isklju?ivo autorove stavove, a Komisija nije odgovorna za bilo kakve uporabe informacija koje su u njoj sadr?ane.