?ivot po?inje u petak Ioana Parvulescu:
?ivot po?inje u petak

Preveli: Ivana Oluji? i Luca-Ioan Frana
Format: 13x20.5 cm
Meki uvez s klapnama 296 str.
ISBN: 978-953-332-032-8
Cijena: 149.00kn?ivot po?inje u petak eskapisti?ka je i nostalgi?na pri?a koja izbjegava spominjanje svjetskih ratova, diktatorski teror ili kasniju kriminalnu privatizaciju i korupciju, ali otkriva nam sudbinu ?ovjeka koji se iz sadašnjosti vra?a u 1897. godinu, koja je za Rumunjsku bila izvanredna. Kao dr?ava bila je ugledna i odli?no pozicionirana u Europi, a grad Bukurešt bio je kulturna prijestolnica, u epohi kad je ?ovje?anstvo pokazivalo svoju najbolju stranu.


Vrijeme i glavni grad Rumunjske u središtu su romana, zajedno s nepoznatim mladi?em kojeg pronalaze onesviještena u predgra?u. Gotovo detektivski zaplet pokazuje kolike su razlike izme?u tadašnjih snova o vremenu koje ?e do?i — i današnje stvarnosti. Ioana Pârvulescu znala?ki opisuje razdoblje rumunjskog procvata i doba kad se budu?nost ?inila toliko obe?avaju?om.

?ivot po?inje u petak jedno je od proznih otkri?a 2009. godine. Roman atmosfere, suptilno esteti?an, savršeno kontroliranoga stila i, u jednakoj mjeri, proza koja oduševljava besprijekorno izgra?enim epskim scenarijem... ?ivot pocinje u petak nije knjiški uradak, nego istinska kreacija.
OBSERVATORUL CULTURAL

Roman Ioane Pârvulescu ?ivot po?inje u petak poziv je da zapo?nemo ?ivjeti svoj ?ivot, poziv popra?en autori?inim nepovjerenjem da ?emo mu se u stvarnosti odazvati... A kako bismo ponovno otkrili ?ivot, zdrav razum, ?iste osje?aje — autorica je skliznula u drugo razdoblje i nudi nam druk?iji pogled na vrijeme i ?ivot.
REVISTA ASTRA

Roman po?inje 19. prosinca 1897. i završava 31. prosinca 1897. U Bukureštu ljudi ?ive kao u Parizu, ali vrijeme broje druk?ije, baš kao što se, na negodovanje nekih od njih, za Novu godinu fini francuski šampanjac dr?i u ledu s jezera Ci migiu. Oduševljavaju se najnovijim ?udom — Eiffelovim tornjem — ali se boje da bi se mogao srušiti kao neko? Toranj babilonski.
ROMÂNIA LITERARA

Po estetskoj viziji i opredjeljenjima, Ioana Pârvulescu jest moralist. Rekonstruiraju?i poput ?ipke razdoblja romanti?nih uspomena, ona u rukavicama kudi našu sadašnjost — mutnu i lišenu stila.
CULTURA

Ioana Pârvulescu mo?e nam, s pozicije knji?evnice (...) pokazati kako se vratiti u prošlost ne zaboravljaju?i sadašnjost i kako iz tadašnjih svjetova donijeti ono što smo danas izgubili u našoj svakodnevici.
BOOKAHOLIC.RO

Projekt je realiziran uz potporu Europske komisije. Ova knjiga odra?ava isklju?ivo autorove stavove, a Komisija nije odgovorna za bilo kakve uporabe informacija koje su u njoj sadr?ane.