SEIOBO JE BILA TAMO DOLJE LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI:
SEIOBO JE BILA TAMO DOLJE

Prevela: Viktorija Šanti?
Format: 13x20 cm
Meki uvez s klapnama 408 str.
ISBN: 978-953-332-035-9
Cijena: 160.00kn


Seiobo je bila tamo dolje knjiga je 17 me?usobno povezanih pri?a, 17 poglavlja uslo?njenih po Fibonaccijevu nizu, strukturno nalik progresiji spirale.

U svakome pojedinom poglavlju, ?ija se radnja odvija na najrazli?itijim mjestima, u razli?itu vremenu : od Venecije i Atene do Kyota, od pretpovijesti do danas, istra?uju?i isto?nja?ku estetiku (japansko no kazalište, šinto rituale ), bizantsko slikarstvo ikona, djela talijanske renesanse, baroknu glazbu, arhitektonska ?uda Alhambre…

Krasznahorkai strpljivo i minuciozno pokušava prodrijeti u procese umjetni?kog stvaranja. ?itatelj se susre?e s umjetnicima koji svojom vještinom, nadljudskom predanoš?u, pokušavaju stvoriti ljepotu, a okru?eni banalnoš?u svakidašnjeg ?ivota, s ljudima koji se nastoje usredoto?iti na taj trenutak nadahnu?a, trenutak kada je mo?da bo?ica Seiobo sišla s neba, trenutak potreban da bi se stvorila umjetnost.

Krasznahorkai je i u ovom ostvarenju ostao vjeran svojemu stilu: smjela struktura djela koju gradi na ritmi?ki ugo?enu tijeku dugih meandri?nih re?enica koje se prote?u na nekoliko stranica, ali zahvaljuju?i majstorskoj lako?i i prirodnosti izvedbe, ?itatelju podaruju knji?evno djelo vrhunske umjetni?ke vrijednosti.

Snaga ove proze jest u njenu propitivanju svetog / bo?anskog ili još više u propitivanju sveop?eg nestanka svetog u današnjem vremenu, u svim kulturama, a odgovor je uvijek isti: izgubili smo dodir sa svetim, ne ?elimo ga, postali smo preslabi da ga podnesemo…
OTTILIE MULZET, prevoditeljica Krasznahorkaijevih djela na engleski jezik

Pro?itati Seiobo… jest kao izi?i iz katedrale : oproštajni dar koji odzvanja u ušima.
TWEED’S (2013.)

opseg koji ove pri?e opisuju oduzima dah. NPR (rujan 2013.) I u ovoj knjizi Krasznahorkai nam pripovijeda uvijek istu pri?u: da ?ivimo u nemilosrdnom svijetu.
THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT

Univerzalnost Krasznahorkaieva pogleda razbija svaku sumnju u suvremenu knji?evnost.
W. G. SEBALD