Bog mi je svjedok Makis Tsitas:
Bog mi je svjedok

Prevela s novogr?koga: Irena Gavranovi? Lukši?
Format: 13x20,5 cm
Meki uvez s klapnama 208 str.
ISBN: 978-953-332-043-4
Cijena: 130.00knBog mi je svjedok dirljiv je i urnebesan portret gr?kog društva koji vjerno prikazuje njegove brojne boljke i proturje?ja. Hrisovalántis, simpati?an heroj obdaren smislom za humor i apsurd, nedavno je ostao bez posla i bori se s propadaju?im zdravljem. Utjehu pronalazi u obitelji, sestrama i ocu, s kojima ?ivi otkad zna za sebe, dakle preko pedeset godina. Hrisovalántis, prototip europskog luzera 21. stolje?a, sanjari o novom zaposlenju i suosje?ajnom šefu, kona?noj otplati kredita, a nadasve o poštenoj ?eni.

Osje?ao sam da ?itam va?nu knjigu i veliki roman koji ?e, vjerujem, postati klasi?nim. A klasikom mo?e postati ono što je pisano istinom, trudom i ljubavlju prema samoj knji?evnosti.
NIKOS VATOPOULOS, Kathimerini Newspaper

?itanje romana Makisa Tsitasa iskustvo je istinskog u?itka. Predivan monolog, sarkasti?an, dramati?an, protkan nepresušnim humorom koji mislima dopušta da izvode vratolomije prebacuju?i se s dramati?noga na komi?no, s jedinstvenom uspješnoš?u.
VASILIS MOSCHIS, Thárros Newspaper


Hrisovalántis se doima ostvarenim prema knji?evnom receptu za likove koji stvaraju povijest.
TOULA REPAPI, Diavasame Magazine

Tsitas je u knji?evnost unio dah iskrenosti puštaju?i svoga Hrisovalántisa da se izra?ava jezikom kojim govori velik dio gr?koga društva, na?alost, bez suzdr?avanja, drugi ga dio sluša bez snebivanja, a postoji i tre?a vrsta koja se, kad osjeti da se prelaze granice pristojnosti, ili skanjuje ili pak smješka sa suzdr?anim odobravanjem.
ANTHOÚLA DANIÍL, Fréar Magazine

Roman Bog mi je svjedok ne impresionira samo originalnoš?u tematike, na?inom razvoja radnje i oblikovanja središnjega lika, ve? ponajviše literarnoš?u samoga djela.
FILIPPOS FILIPPOU, Odós Panós Magazine

"Ono što me prvenstveno zanima jest karakter i kre?em od glavnoga lika. O?aran sam pokušajem uvla?enja pod ko?u svojih likova, pokušajem da prenesem i prika?em njihov na?in razmišljanja i postupke."
Makis Tsitas