?ivot djevojaka i ?ena Alice Munro:
?ivot djevojaka i ?ena

Prevela Maja Šoljan
Format: 13x20 cm
Meki uvez s klapnama 264 str.
ISBN: 978-953-332-048-9
Cijena: 149.00kn


?ivot djevojaka i ?ena mnogi smatraju jedinim romanom kraljice pri?a – kanadske nobelovke Alice Munro. Glavna junakinja, djevoj?ica Del Jordan, ?ivi na o?evoj farmi za uzgoj lisica gdje s bratom i bizarnim susjedima otkriva fantasti?nu prirodu kojom je okru?ena. Zbog školovanja odlazi s majkom u obli?nji gradi?, upoznaje prijateljicu Naomi s kojom dijeli sve frustracije djevoja?kog odrastanja. Iznimno znati?eljna, toliko neobi?na u obi?nom gradi?u, promatra svijet oko sebe, prvu tjelesnost, ljubav, odnose me?u ljudima, ro?enje i smrt. Uz nonkonformisti?nu majku, prodava?icu enciklopedija po bespu?ima kanadske provincije koja je upu?uje da beskompromisno zakora?i u ?ivot, Del Jordan svojim duhovitim i lucidnim razmišljanjima nagoni ?itatelja da se s nje?noš?u i smiješkom sjeti i vlastita odrastanja.

Munro ima nepogrešiv talent da otkrije izvanredno u obi?nom.
Newsweek

Majstorstvo dobitnice Nobelove nagrade vidljivo je ve? i u ovom portretu ?ivota u kanadskom gradi?u.
Guardian

Poznaje nas bolje nego što mi poznajemo sami sebe.
Washington Times

"Te godine kad sam napisala ?ivot djevojaka i ?ena bila sam preko svake mjere produktivna. Brinula sam o ?etvero djece, troje mojih i još jednoj njihovoj prijateljici koja je te godine ?ivjela s nama, i radila sam u knji?ari dva dana tjedno. Obi?avala sam pisati do jedan u no?i i onda ustati u šest ujutro. Sje?am se da sam mislila – ako umrem, ako dobijem sr?ani...? Imala sam samo 39 godina, a tako sam razmišljala; zatim sam zaklju?ila – pa što?, ve? sam dovoljno napisala, mo?i ?e se objaviti. Bila je to o?ajni?ka trka."
Iz intervjua ?asopisu The Paris Review