MINUS SAPIENS Zoran Ro?ko:
MINUS SAPIENS

Minus sapiens
Format: 13x20 cm
Meki uvez s klapnama, 168 str.
ISBN: 978-953-332-057-1
Cijena: 90,00 kn


Što se doga?a kada si istovremeno i mrtav i ?iv, ili si jednostavno otputovao u 16. stolje?e da bi pratio Michela de Montaignea na njegovu putovanju Europom? Što to?no napraviti kada se probudiš me?u ljudima ?ivotinjskih lica, ili upoznaš Kinskog, ?iji djed ne zna kako umrijeti, a prati te opojan dah predivnih sablasti? Kako je sve to povezano s pticama i njihovim o?ima? Tko su uop?e glavni likovi, markiz de Gilgame i Kinski? I još va?nije, tko je zagonetna Alga Marghen?

?elite li uop?e znati odgovore na sva ta pitanja? Vjerojatno ne – a to zna?i da ste na pravome putu. Jer ovaj roman vodi vas kroz labirinte neznanja i ispisuje himnu našoj sre?i što ništa ne znamo.
U halucinantnom svijetu strukturiranom poput ambijenta ili mirisa – gdje doga?aji nisu tek tako razasuti niti su osobnosti likova naprosto razlomljene – identiteti i znanje nikome zapravo ni ne trebaju.
Zoran Roško svoj knji?evni svijet gradi na potpuno druk?ijim temeljima i fascinantnim jezikom predstavlja novog ?ovjeka, unikatnu pojavu našeg doba, koji je istovremeno fašist i ekstremni individualist, ubojica i konceptualni umjetnik – Minus sapiens.

Svakim svojim retkom Roško zabija zlatne ?avli?e u lijes mnijenja koje pogrešno nazivamo znanjem, knji?evnoš?u, ure?enim socijalnim ?ivotom. Njegova kona?na namjera nije restauratorsko uskrsnu?e starih znanja, nego predano trijebljenje korozijom ugro?enih mrtvih slova na papiru i uklju?ivanje ?itatelja u trip koji je u temelju svih istinskih avantura, bile one sobne ili svjetskoputni?ke. Roman Minus sapiens ?estok je eksperiment sa sviješ?u koja se upustila u ljuštenje mrtvih ko?ica naših identiteta, a u nakani da se jednoj knji?evnosti poka?e kako izgleda nepreparirana rije?.
Dario Grgi?

Pripovijedanje u Minus sapiensu sve je samo ne ono sa zadrškom, pripovjeda? nas obasipa s pregršt podataka, trudi se detaljno opisati likove, okru?je i atmosferu te objasniti što se i zašto doga?a da bismo svejedno ostali uskra?eni za sve to znanje. Zoran Roško je romanom u kojem prevladava doga?ajnost ostvario metafizi?ko remek-djelo.
Ivana Rogar

Roškov roman ringišpil je u kojem “vrijeme stoji, a prostor te?e”, mo?na centrifugalna mašina koja demokrati?no usisava sva ljudska znanja te ih potom ?va?e i uz puno humora izbacuje van. Tehnološki lajtmotiv romana je glitch: greška u sustavu, smetnja koja nas podsje?a na bol odvajanja od droge neprekinuta ulijevanja informacija u naš mozak. Jedinstveno osvje?enje u hrvatskoj knji?evnosti!
Olga Majcen Linn

Ni u hrvatskoj, a ni u tzv. regionalnoj knji?evnosti, naprosto nema naslova s kojima bi ovaj nepredvidljivi karusel uvrnutih, izglobljenih narativnih fragmenata bio poeti?ki blizak.
Boris Postnikov (o Roškovu prvom romanu, Ljepota jede ljude)