Priru?nik za sprema?ice Lucia Berlin:
Priru?nik za sprema?ice

Format: 13x20 cm
Meki uvez s klapnama 448. str.
ISBN: 978-953-332-061-8
Cijena: 160,00 kn


Da bi mogla uzdr?avati djecu, radila je najrazli?itije poslove: bila je medicinska sestra, sprema?ica, bolni?ka administratorica, profesorica u gimnaziji. U tom je razdoblju imala velikih problema s alkoholizmom, ovisnoš?u, neuspješnim odvikavanjima...

Sav taj buran ?ivot: ljubavi, zlostavljanja, bolesti, patološki odnosi u obitelji i zajednici, ovisnost i odvikavanja od alkohola preto?eni su u ove autobiografske pri?e koje su tek posthumno, jedanaest godina poslije njezine smrti, do?ivjele priznanje knji?evne javnosti.

Ve? u drugom tjednu od objavljivanja, zbirka pri?a Priru?nik za sprema?ice dospjela je na listu bestselera New York Timesa, a broj prodanih primjeraka nadmašio je ukupnu prodaju svih dotadašnjih izdanja. Prvu zbirku, Angelova praonica, objavila je tek 1981., iako su pri?e ve?im dijelom pisane tijekom šezdesetih godina prošloga stolje?a. Priru?nik za sprema?ice zbirka je koja daje najcjelovitiji presjek Berlinina knji?evnoga stvaralaštva.

Do 2000. godine predavala je kreativno pisanje na Sveu?ilištu u Coloradu, kada je umirovljena. Kako bi bila što bli?e sinovima, preselila se u Los Angeles, gdje je 2004. preminula.

Njezina zadivljuju?a proza uvijek je imala svoju odanu ali malobrojnu publiku, no tek nakon njezine smrti do?ivjela je zaslu?eno priznanje kritike i publike.

Pri?e L. Berlin izmjenjuju se izme?u svjetlosti i tame tako neprimjetno i iznenadno da odre?ena emocija jedva izblijedi prije nego što se osjeti nešto drugo... Rezultat je izmišljeni svijet širokog raspona, mo?an chiaroscuro... ljudskog do?ivljaja... [Berlin] stoji uz bok Alice Munro, Raymonda Carvera i Antona ?ehova.
THE BOSTON GLOBE

[Lucia Berlin] mogla bi biti mo?da najbolja spisateljica za koju niste nikada ?uli... Njezin nekonvencionalni humor, pomiri-se-s-tim realizam i sposobnost da raslojava detalje koji odjekuju kroz pri?e i desetlje?a daju njezinoj knjizi neizmjernu mo?...
PUBLISHERS WEEKLY

Lucia Berlin vas zavrti, sruši na pod i zabije vam lice u blato. “Slušat ?ete me, makar vas morali prisiliti” re?e njezine pri?e. ... njezine pri?e pune su drugih prilika. Sada ?itatelji imaju novu priliku da se suo?e s njima; djeli?i ?ivota, pro?vakani i ispljunuti kao zamotuljci duhana, gorki i bogati.
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

Taj nevjerojatni humor, ta lako?a s kojom se pripovijeda. Jezik ovih pripovijesti je poseban... Crni, nabijeni humor. Nesumnjivo – veli?anstveno.
DAS LITERARISCHE QUARTETT

Lucia Berlin maestralno se snašla u rizi?nim zonama ?ivota ?ena, vjerojatno druk?ije nije ni poznavala. Ipak, napukline o kojima pripovijeda ne stvaraju tmurnu atmosferu nego otkrivaju koliko ?ivot mo?e biti iznena?uju?i, neobi?an, smiješan i uzburkan. Ponovno otkrivanje tih pri?a iz osamdesetih doista se isplatilo.
SWR-BESTENLISTE

?etrdeset tri pri?e, ?etrdeset tri mala remek-djela.
LA REPUBLICA

Pri?e Lucije Berlin naelektrizirane su: zuje i pucketaju kao kad se dotaknu ?ice pod naponom. Kao odgovor na to o?ivi i ?itateljev mozak, zaveden i o?aran, dok mu sve sinapse frcaju. Upravo se tako i ?elimo osje?ati kad ?itamo – da nam mozak radi, a srce sna?no kuca.
LYDIA DAVIS