?itav jedan ?ivot Robert Seethaler:
?itav jedan ?ivot

Prevela ?eljka Gori?ki
Format: 13x20 cm
Meki uvez s klapnama, 120 str.
ISBN: 978-953-332-065-6
Cijena: 100,00 kn


?itav jedan ?ivot prati sudbinu Andreasa Eggera, ro?enog po?etkom 20. stolje?a. U dobi od ?etiri godine sti?e u dolinu u austrijskim Alpama gdje ?e provesti ve?inu svog ?ivota. Andreas je izrazito šutljiv pa budu?u ?enu Marie ne?e zaprositi sâm, ve? ?e prijatelje zamoliti da u suton vatrom prvo iscrtaju njezino ime na pošumljenoj visoravni kraj sela. Kad Marie nenadano nastrada u lavini, Andreas ostaje slomljena srca. Napušta planinsku idilu i odlazi se boriti u Drugome svjetskom ratu. Po povratku iz zarobljeništva na Kavkazu otkriva kako je suvremeni na?in ?ivljenja stigao i u njegov rodni kraj. Ovaj ganutljiv i sa?et roman zadobio je naklonost brojnih ?itatelja jer je od naizgled obi?nih trenutaka stvorio ?itav jedan ?ivot.

Nijedna pohvala nije pretjerana za ?itav jedan ?ivot. Sadr?i zastrašuju?u ljepotu. To je dubok, mudar i ?ovje?an roman koji nijedan ?itatelj ne?e zaboraviti.
Irish Times

Svaki ton, svaka rije?, svaka re?enica – sve je na mjestu… Nje?na, skladna pjesma o jednom ispunjenom ?ivotu.
Die Welt

Neprimjetna egzistencija jednostavnog ?ovjeka, ispri?ana jednostavnom prozom, na ?aroban na?in sa?ima ono univerzalno u našim ?ivotima. Malo remek-djelo.
Daily Mail

U knji?evnom svijetu, ?esto prenapu?enom romanima koji kao da vi?u Tu sam!, pravo je osvje?enje pro?itati pri?u koja odiše tihom, koncentriranom pa?njom...
Sunday Times

Ova knjiga stalo?eno, sna?no, bez patetike i elegantnim jezikom pripovijeda što je sve u stanju podnijeti ?ovjek... Divan autor ovom nas nezaboravnom knjigom ostavlja bez daha.
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Seethaler pokazuje kako je ?ivot, ?ak i onaj najobi?nijih ljudi, nevjerojatna pustolovina – i to ?ini na tako dirljiv i pamtljiv na?in.
Mail on Sunday