Dnevnik luckaste budu?e mame Laura Wolf:
Dnevnik luckaste budu?e mame

Prevela s engleskoga Ines Juriši?
ISBN: 953-7056-18-X
meki uvez s klapnama, 307 str.


Trudni ste? A nije Vam baš jasno što se sve tijekom tih ?etrdeset tjedana doga?a s Vama? S bebom? S mu?em? Ne brinite se, jer ni Amy Thomas, luckasta budu?a mama, glavna junakinja ove komedija, nije upu?enija u tu problematiku od Vas.

Iako naoru?ana dobrom voljom, suosje?ajnim mu?em i najboljim trudni?kim priru?nikom, ipak otkriva stvari koje Vam nitko ne govori o trudno?i:

 

 

Cijena: 130,00 kn

"Iskreno, ovo je vesela knjiga. Za sve majke, one koje bi jednoga dana ?eljele to postati, pa ?ak i za one koje trudno?a uop?e ne privla?i, odli?no štivo."
(TBR)

"Odli?na zabava. Dodajte je na svoj popis."
(People)

"Usporedbu sa dnevnikom Bridget Jones nemogu?e je izbje?i, jer je i luckasta junakinja Laure Wolf bezazleno i veselo istresla srce i dušu u svom dnevniku."
(Booklist)