Moja borba, peta knjiga Karl Ove Knausgård :
Moja borba, peta knjiga

Moja borba, peta knjiga
Prevela: Anja Majnari?
Format: 15x22 cm
Tvrdi uvez s ovitkom, 528 str.
ISBN: 978-953-332-070-0
Cijena: 179,00 kn


 

U Mojoj borbi, petoj knjizi dvadesetogodišnji Karl Ove seli se u Bergen. Najmla?i je od svih studenata primljenih na presti?nu Spisateljsku akademiju, gdje sti?e uzbu?en i prepun ambicije.
Uskoro gubi mladena?ke iluzije: njegovi knji?evni tekstovi pokazuju se naivnima i klišejiziranima, u društvu je ?udan, beznadan je sa ?enama, pa svoj sram utapa u pi?u i rock glazbi.
Malo-pomalo stvari se poboljšavaju. Zaljubljuje se, odustaje od pisanja kako bi postao knji?evni kriti?ar, i njegov ?ivot poprima oblik odraslosti. No uskoro ga autodestruktivne pijanke i neodoljiv poziv za pisanjem povla?e unatrag.
U petom dijelu heksaloga Moja borba Karl Ove podastire osobne i ?esto neugodne borbe s introvertiranoš?u, alkoholom, nevjerom i umjetni?kom ambicijom.

 

Karl Ove Knausgård! U?i u taj svijet, zatvoriti se opet u tu autobiografiju, autofikciju, reality-lit, doku-fikciju, što god bilo, u ?itateljskom smislu ništa nije ravno tome, nijedna literatura nema trenuta?no ve?i ?itateljski prioritet. (...) I gdje god da gurnuli prst, ulazite u tu, jednu te istu, veliku doku-fikciju, u tu fascinantnu literarnu ku?u.
Dragan Jurak, Moderna vremena

... Knausgårdova magija sastoji [se] u hipnoti?kom zanosu u koji baca ?itatelja, u u?itku koji proizlazi iz ljepote teksta, iz prizora, atmosfere i mirisa, iz drame ?ovjekova ?ivota u ?ijoj strahotnosti i banalnosti postoji nešto duboko utješno.
Miljenko Jergovi?, Jutarnji list

Nakon što sam pro?itao petu knjigu, mogu se opustiti. Više ne sumnjam. U cijelosti dr?i vodu. Jedino što zadnji tom utvr?uje jest da je rije? o kapitalnom djelu u poslijeratnoj povijesti norveškoga romana ili da imamo posla
s romanom jedinstvenim u svijetu u prvome desetlje?u 21. stolje?a.
Trond Haugen, Dagsavisen

Nešto najveli?anstvenije od knji?evnosti kakva se trenuta?no piše!
Juli Zeh, ZDF — Das literarische Quartet

Karizma ovih knjiga, kombinacija kriti?kih pohvala, tr?išnog uspjeha i neobi?ne briljatnosti njihove forme u?inila je bivanje hipnotiziranim opširnim opisima obi?noga norveškog ?ivota svojevrsnom kulturološkom obvezom… Moja borba, peta knjiga toliko je gusta detaljima da se ve?ina mora zaboraviti. A gube se na sli?an na?in kako gubimo naše dane i naše sate, samo da bi se naglo vratili u trenucima prisje?anja. Knausgård nas je darovao kompletom romana koji oblikom i teksturom odgovaraju našim prošlostima… bolje od ijednog romana koji sam pro?itao…
The Financial Times

 

Karl Ove Knausgård (Oslo, 1968.) studirao je knji?evnost i umjetnost na Sveu?ilištu u Bergenu. Njegov je prvijenac Ute av verden (1998.) dobio Nagradu norveških knji?evnih kriti?ara (prvi put u povijesti osvojio ju je
debitant), a drugi roman Ima vrijeme za sve (2004.) osvojio je niz nagrada i nominiran je za Nagradu Nordijskoga vije?a. Od 2009. do 2011. objavljuje heksalog Moja borba (Min Kamp) koji se u Norveškoj, zemlji od oko pet milijuna stanovnika, prodao u više od pola milijuna primjeraka.
Za Moju borbu dobio je brojne nagrade, a 2015. i Me?unarodnu nagradu Die Welta te 2017. visoko cijenjenu Jeruzalem Prize, koja promi?e slobodu pojedinca u društvu, a dobili su je samo najzna?ajniji pisci naše epohe.
Za mnoge kriti?are Knausgårdova Moja borba najzna?ajnije je djelo skandinavske knji?evnosti 21. stolje?a. Objavio je kvadrilogiju Årstid encyklopedien (Enciklopedija godišnjih doba), ?iju prvu knjigu O jeseni OceanMore objavljuje ove jeseni.