Sanjica Lackovi? Dario Harja?ek:
Sanjica Lackovi?

Format: 13x21 cm
Meki uvez s klapnama, 192 str.           
ISBN: 978-953-332-073-1
Cijena: 120,00 kn


Sanjica Lackovi?, roman koji se?e od 60-ih godina prošloga stolje?a do danas, govori o trima odmetnicima u bijegu od vlastitih obitelji. Vje?ni sukobi s okolinom, dirljiva krhkost identiteta, opsesija prošloš?u i atmosfera stalne porobljenosti ovom djelu pru?aju opipljivu ljudskost te ga ?ine vjernim otiskom hrvatske suvremenosti. Je li mr?nja kao reakcija na mr?nju zapravo tra?enje ljubavi?
Dario Harja?ek u svom prvijencu predstavlja amblematske likove koji pod paljbom prijateljske vatre pokušavaju na?i vlastito mjerilo za ?ivot, a pritom reagiraju baš kao i svi mi: ponekad su spremni sve razoriti zbog istinske potrebe za bliskoš?u koja nikako da se ostvari.

Sanjica Lackovi? je prebogato obe?avaju?e literarno tkanje u kojemu se krije budu?i veliki doga?aj naše knji?evne scene... Iskazanom suverenom zreloš?u (što je jednostavno fascinantno jer rije? je o njegovu knji?evnome debiju) Dario Harja?ek skladao je virtuoznu obiteljsku fugu. Njegovo je putovanje brutalno i oniri?ko u isti mah, bez trun?ice kalkulantskoga predaha. Isti takav dr?an anga?man i povjerenje tra?i od budu?ih ?itatelja. Blagoslovljen u?itak ?itanja ne?e nam izostati.
Davor Špiši?

Dario Harja?ek ro?en je 1979. u Be?u. Odrastao je u Vara?dinu, a nakon studija komparativne knji?evnosti i povijesti umjetnosti na zagreba?kom Filozofskom fakultetu završio je studij re?ije na Akademiji dramske umjetnosti. Diplomirao je 2006. adaptacijom ?ehovljeve drame Tri sestre u Teatru &td.
Za kazalište je prilagodio zna?ajan broj filmova, romana, klasi?nih dramskih tekstova i djela dje?je knji?evnosti (Pijanistica prema romanu Elfriede Jelinek; In camera prema filmu An?eo uništenja Louisa Buñuela, U registraturi prema romanu Ante Kova?i?a, Jesenju sonatu i Personu prema filmovima Ingmara Bergmana, Alan Ford prema istoimenom stripu…).
Re?irao je tridesetak predstava u hrvatskim kazalištima. Sudjelovao je u produkciji dramskoga programa Hrvatskoga radija i mnogim plesnim projektima te pisao scenarije za emisije dje?jega programa HRT-a. ?ivi u Zagrebu.