Narkotici u Tre?em Reichu Norman Ohler:
Narkotici u Tre?em Reichu

Preveo: Boris Peri?
Format: 15x22 cm
Meki uvez s klapnama, 240 str.           
ISBN: 978-953-332-071-7
Cijena: 160,00 kn


O ulozi narkotika u Drugome svjetskom ratu zna se vrlo malo, no Potpuna ekstaza otkriva da su nacisti i prije po?etka velikog sukoba pronašli sna?an oslonac u drogama. U osvit rata Njema?ka je bila središte farmaceutske industrije, a preparati s kokainom i metamfetaminima poznatih tvrtki poput Mercka i Bayera bili su dostupni svima: ku?anicama i tvorni?kim radnicima, ali i milijunima njema?kih vojnika.
Vojska je naru?ivala i redovito konzumirala enormne doze popularnog Pervitina – ina?ice današnjega razaraju?eg kristalnog metha – a povišena razina energije te osje?aj nepobjedivosti povezani s uzimanjem ove droge svakako mogu pomo?i objasniti odre?ene vojne pobjede. Primjerice, kad je Njema?ka 1940. izvršila invaziju na Francusku, vojnici Wehrmachta iskoristili su ?ak 35 milijuna doza Pervitina.
Nacisti?ki re?im propovijedao je arijevsku ideologiju tjelesne, mentalne i moralne ?isto?e, ali Norman Ohler doslovno ulazi pod ko?u nacista i pokazuje da je Tre?i Reich bio zasi?en drogama. Ušuljale su se u ?asni?ke redove, u politi?ki i vojni vrh, a tijekom rata glavna figura ove knjige, sâm Adolf Hitler, postaje sve ovisnijim o bezbrojnim injekcijama koje je aplicirao njegov osobni lije?nik Theodor Morell. Sadr?avale su koktel jakih narkotika, uklju?uju?i i jedan oblik heroina.
Istra?ivanje Normana Ohlera jasno pokazuje da, ako se droge ne uzmu u obzir, naše razumijevanje Tre?eg Reicha nikako ne mo?e biti potpuno. Minuciozno obra?ene materije i puna uzbudljivih detalja, Potpuna ekstaza baca iznena?uju?e svjetlo na još nedovoljno istra?en dio povijesti.

Iz svjetskih medija:

Snaga Ohlerove knjige nije samo u bogatoj lepezi rijetkih dokumenata koje autor pronalazi, ili u arhivskim snimkama koje podastire uz tekst, ve? i u njegovim studijama karaktera… Ohler dojmljivo prikazuje Hitlerovu nesretnu ovisnost o svom lije?niku i bizarnu intimnost njihove povezanosti… Potpuna ekstaza iznimno je provokativno štivo.
The New York Times Book Review

Smiona i neodoljiva knjiga.
Stern

Ohlerov nevjerojatan prikaz metamfetaminske ovisnosti u Tre?em Reichu mijenja ono što znamo o Drugome svjetskom ratu…
The Guardian

Jedna od onih knjiga nakon koje svijet promatrate druk?ijim o?ima.
El Pais

Potpuna ekstaza govori o nevjerojatnoj pri?i kako je nacisti?ka Njema?ka klizila prema stanju ovisni?ke dr?ave… Jezivo je uznemiruju?a.
The Times

Eksplozivno… Ohler opisuje kemijsko samozapaljenje tijekom prvog napada na Zapadnom frontu, vještinom pravog romanopisca.
Rolling Stone

Ohler nudi neodoljivo objašnjenje Hitlerova erati?nog ponašanja u posljednjim godinama rata i pokazuje kako je ondašnji biomedicinski krajolik utjecao na odvijanje vojne povijesti.
The Jewish Book Council

Dio slagalice koji je nedostajao.
El Mundo

Jako dobro i iznimno zanimljivo – ozbiljan istra?iva?ki rad… Bilo je, naravno, drugih knjiga koje su tvrdile da je Hitler zapravo bio ovisnik… Ali Ohlerova je argumentacija, po mome mišljenju, uvjerljivija i se?e dalje.
Sir Ian Kershaw, britanski povjesni?ar

So?niju pri?u bilo bi teško prona?i.
The Week

Potpuna ekstaza tjera me da ponovno promislim o svemu što sam vidio i pro?itao o Drugome svjetskom ratu. Nevjerojatno!
Douglas Coupland

Posve originalno djelo.
Le Figaro

… slika nacisti?ke epohe koja ?e o?arati zaljubljenike u povijest Drugoga svjetskog rata, ali i posve obi?na ?itatelja.
Library Journal

Ovo je ozbiljan i originalan plod istra?ivanja koji je, ?im je objavljen, izazvao iznena?enje diljem Europe.
Mashable