Ja, Dora Maar Nicole Avril:
Ja, Dora Maar

Prevela s francuskoga Ita Kova?
ISBN: 978-953-705614-8
meki uvez, 235 str.


Kad su Nicole Avril upitali tko se danas još uop?e sje?a Dore Maar, odgovorila je: "Ja, Dora mi se u?inila ne samo tajanstvenom ve? i fascinatnom osobom. ?arko sam ?eljela napisati ovaj roman, zaviriti u intimu jedinstvenog para ujedinjenog u ljubavi, seksualnosti i strasti za slikarstvom. Dora Maar nije nikada progovorila u toj vezi, nikad nije dala intervju, Zato ja sada progovaram umjesto nje. Ovaj je roman ispovijed. Ili mo?da izdaja? Nije va?no. ?eljela sam o?ivjeti Doru Maar, uskrsnuti je, iš?upati iz šutnje i zaborava".

Roman cijenjene francuske spisateljce Nicole Avril govori o burnoj ljubavnoj vezi mlade, dvadesetosmogodišnje Dore Maar i tada ve? planetarno slavnog, pedesetpetogodišnjeg Picassa.

Nakon tihe smrti u jednoj pariškoj bolnici u ljeto 1997. u stanu Dore Maar prona?eno je ogromno bogatstvo, preko 130 raznih predmeta koje joj je darovao Picasso. Na aukciji koju su sljede?e godine pokrenuli Dorini nasljednici skupljeno je 213 milijuna franaka ili gotovo 35 milijuna eura. Dora Maar, iako je nakon raskida s Picassom ?ivjela vrlo povu?eno i skromno nikada nije prodala ni jedan predmet (10 ulja na platnu, brojni crte?i, skulpture, knjige, oslikani nakit).

Iako Picassom nije imala dijete niti se za njega ikada udala Dora je jedina od svih njegovih ?ena utjecala na njegov rad i svjetonazor. Nakon serije Dorinih portreta na kojima je Picasso pokazuje s nje?noš?u i optimizmom (Dora Maar na pla?i, Dora se ?ešlja, Usnula Dora, itd.), uslijedile su skice koje ?e pripremiti najva?niji portret iz tog razdoblja - ?enu koja pla?e. Kasnije ?e Picasso izjaviti kako ju je uvijek mogao zamisliti samo kao ?enu koja pla?e.


Ali ne zato što bi ona bila nekakva pla?ljivica, naprotiv, Dorin pla? bio je dio njenog temperamentnog i strastvenog zna?aja, ali i samog Picassovog osje?aja, njegove tuge za sestricom umrlom od difterije, za majkom, za Barcelonom i domovinom u koju se nije nikada vratio. Njegova domovina je bila domovina suza, ubijana Frankovom diktaturom.

1937. nakon pokolja u Guernici Picasso zapo?inje svoju najslavniju sliku, “remek-djelo svih remek-djela”, Guernicu. Platno divovskih dimenzija ( 8mx3m) koje ?e iste godine izlo?iti na Pariškom salonu i koje ?e postati najslavnije politi?ko likovno djelo 20.stolje?a.

Mnogo je pokazatelja koji govore da Dora nije bila samo njegova ljubavnica i muza ve? ravnopravna partnerica koja je sna?no utjecala na njegov antifašizam i naklonost komunisti?koj partiji ali i bezrezervno podr?avala i divila se njegovom stvrala?kom daru i energiji.

Ali kako je kasnije rekla “opasnost nikad ne spava i pojavljuje se u formi plisirane suknjice” – bila je to Francoise Gilot, dvadesetogodišnjakinja, nova Picassova ljubav. I umjesto da se s ve?inom Pari?ana veseli završetku rata Dora tuguje jer zna da je druga ?ena zauzela njeno mjesto, prvo na platnu, a odmah zatim i u ljubavi. Iako se još neko vrijeme vi?aju njeni izljevi ljubomore postaju sve te?i.

Nakon bizarne scene u kinu policije je smješta u duševnu bolnicu Sv. Ana, gdje boravi du?e vrijeme. Terapeut, ali i prijetelj joj je Jacques Lacan ina?e godinama Picassov osobni lije?nik. Nakon što je izašla iz bolnice odmah odlazi u mirni provansalski gradi? Menerbes u ku?u koju joj je ostavio Picasso, gdje se okru?ena uspomenama povla?i u misticizam: “Nakon Picassa mogu još samo upoznati Boga.”

Iako ?e Picassa nad?ivjeti dvadeset i pet godina, ne?e biti dana kada se ne?e sje?ati svoje najve?e ljubavi kojoj ?e ostati vjerna sve do vlastite smrti..

 

Cijena: 130,00kn