?udesan ?ivot Edgara Minta Brady Udall:
?udesan ?ivot Edgara Minta

Preveo s engleskoga Marko Kova?i?
ISBN: 953-7056-19-8
meki uvez s klapnama, 400 str.


Istina je u svom srcu i ja sam ?elio da Edgar bude junak. Jedinstveni ameri?ki junak koji pobje?uje svoje neprijatelje i još ima vremena poljubiti ?enu svojih snova. Ali Edgar nije junak. Naprotiv, on je i la?ljivac i kradljivac, ?ak i ubojica. Nije ni hrabar ni odva?an. Stalno je nanovo poni?avan, maltertiran, zlostavljan. Ali pre?ivljava. Gotovo je sulud na?in na koji pre?ivljava... ?ak i kad se ?eli potpuno predati i pobje?i iz strašnog svijeta koji sam za njega stvorio, on pre?ivljava, dr?i se na nogama i stalno se iznova vra?a.

B. Udall

Odlomak iz knjige:

Tipkao sam jer sam se osje?ao dobro, jer nisam imao ništa drugo raditi, jer sam mislio da ?u zapisuju?i, preta?u?i bezimeno u rije?i, bolje sve shvatiti. Izmišljao sam pri?e o svojoj majci u Kaliforniji, kako ?ivi na pla?i s palmama i svaki dan šalje pisma policiji, nastoje?i doznati gdje sam ja; o Artu kako je utvrdio da je došlo do zabune, da mu ?ena i k?er ipak nisu mrtve, nego ?ive u dvorcu s hrpom opatica; o poštaru koji me pregazio, koji svaki dan odnosi ljudima pisma i pakete i govori im: Ja sam zlikovac, ubio sam jednog dje?aka. Tipkao sam jer jer tipkanje za mene bilo jednako vrijedno kao i razgovor. Tipkao sam jer sam morao. Tipkao sam jer sam bojao da ?u nestati.

 

Cijena: 140,00 kn

 

Iz strane kritike:

"Divan prvi roman... ?udesan ?ivot Edgara Minta vješta je mješavina humora i patosa. Udallova proza posti?e savršenu ravote?u, katkad je minimalisti?ka, katkad izdašna. Radnja romana bavi se neobi?nim središnjim likom koji bi kod manje darovitog pisca vukao na lakovjernu stranu, ali je s Udallom kao muzom bolno ljudski. Edgar Mint je ni?iji svakodnevni ?ovjek, ali on je nada i bol djeteta koje tra?i i naposljetku nalazi dom. "
Los Angeles Times

"Po svoj prilici, Udalla je za središnji lik nadahnula istinita pri?a. To gotovo i ne iznena?uje: jedan je to od tako rijetkih romana koji su toliko ganutljivi a tako ?udni, da se ne mogu izmisliti."
The Times

"Izvanredno uvjerljiv debitantski roman koji o?ivljava jedinstveni svijet, vješto pripovijeda svoju pri?u i sve vrijeme ne prestaje o?aravati. Ve? je sam po sebi malo ?udo."
Kirkus

"[Edgarova] duša ?ista je koliko i kolt 0,45 Johna Waynea, pa je takva i Udallova oštra i dalekose?na proza. Njegove poredbe ubadaju, re?enice mu pršte, a poglavlja se kotrljaju poput kota?a ko?ije preko surove mormonske pustinje dobra i zla k sigurnosti, a mo?da i domu."
GQ

"U oskudnom ali raskošnom proznom stilu Udall vješto uspijeva opisati zadivljuju?e ljudski zna?aj pro?et nizom katkad krajnje okrutnih okolnosti ne pribjegavaju?i pritom sladunjavoj sentimentalnosti."
Review of Contemporary Fiction