Dobar dan, lijenosti ( O umije?i i potrebi zabu?avanja na poslu ) Corinne Maier:
Dobar dan, lijenosti ( O umije?i i potrebi zabu?avanja na poslu )

Prevele s francuskoga Ljiljana Ješi? i Marina Jelinek
ISBN: 953-7056-22-8
meki uvez s klapnama, 128 str.


"Dobar dan, lijenosti odjeknula je me?u francuskom birokracijom otprilike kao Komunisti?ki manifest u svoje doba me?u lumpenproletarijatom napokon je netko napisao nešto za normalne ljude koji smatraju da je rad dosadna i naporna pojava koju valja izbjegavati..."
Marta Štos, Jutarnji list

"... iako na prvi pogled poput humoristi?noga štiva, Dobar dan, lijenosti prili?no je subverzivna. Glavna je teza C. Maier kako ne samo da mo?eš biti lijen?ina i izvu?i se, nego ?e upravo takav odnos prema poslu pridonijeti tvojem usponu na hijerarhijskoj ljestvici..."
Iris Kuva?i?, Banka

"Dobar dan, lijenosti postal je doga?aj jeseni u knji?aram širom Francuske. Taj pamflet, duhovit i lagan za ?itanje, demoralizirao je francuske zaposlenike."
Liberation

"Corine Maier, autorica Dobar dan, lijenosti, vrste zabušatskoga manifesta, preko no?i je postala antikulturalna junakinja ohrabruju?i zaposlenike diljem zemlje da usvoje njezinu strategiju "aktivnog neanga?mana"
The New York


Cijena: 89,00 kn