Savim obi?na ljubavna pri?a LucĂ­a Etxebarr?a:
Savim obi?na ljubavna pri?a

Prevela sa španjolskoga Gordana Mati?
ISBN: 953-7056-27-9
meki uvez s klapnama, 256 str.


"Sasvim obi?na ljubavna pri?a" je knjiga sastavljena od petnaest samostalnih pri?a povezanih ?enskim glasovima koji u prvom licu ispovijedaju svoje tragi?ne sudbine. Sva su to za?udne "ljubavne pri?e" u kojima, gotovo uvijek, glavne junakinje kre?u ka otkrivenju, sazrijevanju, odrastanju i samospoznaji.

Sama autorica u pogovoru naslovljenom "Stvarnost nadilazi fikciju" objašnjava kako je rije? o pripovjednom materijalu temeljenom na ?injenicama, na stvarnim ?ivotima ?ena koje su imale hrabrosti javno ispri?ati svoja iskustva. Gotovo svaka pri?a progovara o tabuima i predrasudama gra?anskoga društva: prostituciji, nemogu?nosti suo?avanja sa seksualnim opredjeljenjem, psihološkim devijacijama i bolestima, mitu o ljepoti, izbjegli?kim kampovima u Hamadi, ku?nom nasilju, kompromisofobiji i izvanmatrimonijalnim ljubavni?kim odnosima, silovanju, samohranom maj?instvu...

Kao i u ve?ini svojih romana, i u ovima kratkim prozama L. Etxebarria traga za ?enskim senimentalnim prostorom, ispituje osje?aj ljubavi u najrazli?itijim okolnostima i nadareno i vješto daje nam šokantnu bilancu ?enskih sudbina.

 

Cijena: 130.00 kn

Iz kritike:

"Sada radim upravo ono što sam ?eljela kada sam po?injala pisati: govoriti o stvarima o kojima drugi ne govore, staviti prst u ranu, iznijeti probleme koje nitko ne dodiruje, stvarati ?ensku knji?evnost koja nije ogovora?ka ili sladunjava, koja govri o stvarnim problemima. Za mene je pisanje poput gluma?kog procesa osmišljavanja lika kojeg se tuma?i. U tom smislu kada me pitaju: što je autobiografsko u tvojim romanima i pri?ama, mogu re?i da sam u svima nazo?na jer ih ja stvaram, bilo da je lik kurva, saharska izbjeglica ili gospo?a od šezdeset godina. "
Lucía Etxebarria

"... junakinje Lucije Extebarrije na putu su pobune, potrage i samoostvarenja... Kompleksnost potrage ono je što izaziva autoricu..."
Grozdana Cvitan, Zarez

"Etxebarrija je Španjoka novog tipa: temperamentna i liberalna. S jedne strane avangardna, a s druge strane malo ki?asta - ona je ju?nja?ka romanti?na feministica."
Robert Periši?, Globus