Vjerujem, ni ja tako?er Frédéric Beigbeder:
Vjerujem, ni ja tako?er

Prevela s francuskog Ljiljana Ješi?
ISBN: 953-7056-32-5
meki uvez s klapnama, 212 str.


S jedne strane: Frédéric Beigbeder, pisac, nihilist, agnostik, knji?evni kriti?ar, urednik, hedonist i notorni nevjernik. A s druge strane: monsinjor Jean-Michel di Falco, gapski biskup, bivši glasnogovornik Francuske biskupske konferencije, ?ovjek Crkve i poznavatelj malih ljudi diljem Francuske. Njihovo poznanstvo traje gotovo trideset godina.

Bivši u?enik i njegov bivši ravnatelj i u?itelj napokon su odlu?ili suprotstaviti mišljenja tijekom trogodišnjih razgovora zabilje?enih u ovoj knjizi.

Jedan ne vjeruje u Boga , ali još manje u samoga sebe. Otvoreno govori biskupu: "Ja sam Vaš neuspjeh!" Drugi bi ga ?elio uvjeriti da se još uvijek mo?e spasiti.

Iako suprotnih stajališta, bez predrasuda razgovaraju o bogu, religiji, o društvu i obi?ajima, o ljubavi, seksualnosti, o smrti. Sva?aju se, spore, usuglašavaju, tra?e istinu. Kako ?ivjeti u svijetu bez nade? Je li Bog odgovoran za sve što nam se doga?a?....

To su samo neka od pitanja na koja ovi lucidni intelektualci pokušavaju odgovoriti.

 

Cijena: 99,00kn

O autorima knjige:

Jean-Michel di Falco ro?en je u Marseilleu 1941. godine a 1986. postao je sve?enikom. Bio je glasnogovornik Franuckse biskupske konferencije, savjetnik za kulturu u francuskom veleposlanstvu pri Svetoj Stolici, pomo?ni pariški biskup (1997.), a danas obnaša du?nost gapskog biskupa. Autor je brojnih djela: "100 pitanja o vjeri" (1993.) "Konverzacija s Bogom: od s Augustina do Woodyja Alena" (1995.), "Majka Tereza, ?uda vjere" (1998.) itd.

Frédéric Beigbeder autor je nekoliko romana: "Mémoires d'un jeune homme dérangé", "Vacances dans le coma", "Ljubav traje tri godine", "129,90 kn", "Windows on the World". Piše kritike u nekoliko ?asopisa (Lire, Voici), vodi televizijske emisije posve?ene knjigama (Gran Journal de Canal+) i urednik je u nakladni?koj ku?i Flammarion. Djela su mu objavljena u dvadeset i pet zemalja svijeta.