Igra?i Edo Popovi?:
Igra?i

ISBN: 953-7056-33-3
meki uvez s klapnama, 229 str.
cijena: 120,00 kn


Trilogiju "Igra?i" ?ine novele "Koncert za tequilu i apaurin" i "Plesa?ica iz Blue Bara" te kratki roman "De?ko, dama, kreten, drot". Pri?e su me?usobno povezane nekolicinom likova, a poglavito likom anti-detektiva Fola.

Povezuju ih i atmosfera, milje zagreba?kog posljeratnog društva u kojemu se sprega politike, kriminala, medija i ostalih društvenih struktura pretvara u opasan vrtlog koji guta neoprezne pojedince, ?ije se probušene glave zakratko pojavljuju na stranicama crne kronike ili ?ak na naslovnicama, a onda padnu u zaborav, dok se pri?a zavrti s još ve?om kriminalnom energijom.

Popovi?eva trilogija predstavlja doma?u ina?icu koja je još samo u dalekim naznakama bliska nekima od ina?ica klasi?nog krimi?a, naravno onog ameri?ke "hard-boiled" škole. Upravo ovaj stari ameri?ki ro?ak velike me?unarodne obitelji krimi?a vjeruje u junaka, koji u korumpiranom društvu punom ljudskog jada, ucjena i zla postaje junakom zahvaljuju?i svojoj unutrašnjoj neovisnosti i sposobnosti da voli – ma kako cini?an, hladan i spreman na ubijanje bio.
(Alida Bremer)

Iz kritike:

"U Koncertu za tequilu i apaurin Popovi? nudi pri?u koja se doga?a danas i ovdje, prozu koja je obilje?ena tipiziranim likovima i prepoznatljivim situacijama, ali kojoj je kao protute?u, i kao spas od banalnosti, ubrizgao heroinsku dozu fantastike. Uranjaju?i u glib postratne Hrvatske, Popovi? je ocrtao svijet koji se odr?ava otkucavanjem i reketarenjem i kojemu ništa što je ljudsko – i vjen?ano s kriminalom – nije zapravo strano."
(Z. Zima, Novi list, 15.09.2002.)

"U ovoj noveli do izra?aja su došli mnogi elementi izuzetne spisateljske kulture pisca: uz otpla?ivanje dugova generacijskoj poetici kratke pri?e, ona otvara i nove prostore knji?evne izra?ajnosti vidljive u majstorskom vo?enju radnje, nadmo?noj lako?i pripovijedanja i organizaciji unutarnjeg rasporeda novele, isprepletanju njezinih razli?itih segmenata i razina."
(I. J. Boškovi?, o Koncertu za tequilu i apaurin, Slobodna Dalmacija, 21.08.2002.)

"Novelom Plesa?ica iz Blue Bara Popovi? se potvr?uje kao majstor nepretenciozne urbane proze koja po?iva na ?anru i osje?aju svijeta koji smo poznavali u francuskom filmu pedesetih i šezdesetih i koja se pretvara u štivo za ugodno ?itanje o neugodnu dobu."
(J. Boko, Vijenac, 31.03. 2005.)

"Ono što krasi Plesa?icu iz Blue Bara, konstanta je Popovi?eve proze – nehinjeno razumijevanje manje-više sitnih, gubitni?kih, poglavito urbanih ljudskih sudbina. Popovi?, jednostavno, jako dobro razumije i poznaje milje o kojemu piše i što je podjednako va?no, nikada literarno ne igra na jeftine trikove."
(D. Rešicki, Rije?i, 2005.)

"Kratki roman De?ko, dama, kreten, drot kojim je zaokru?io trilogiju zapo?etu novelama Koncert za tequilu i apaurin i Plesa?ica iz Blue Bara nije samo uspješan završetak jedne prozne dionice ovoga autora, ve? i onaj trenutak koji smo dugo ?ekali. Kona?no se, naime, dogodilo da Popovi? mo?da ?ak i nadmaši svoj kultni Pono?ni boogie."
(J. Poga?nik, Jutarnji list, 11.08.2005.)