Godina su?e VĂ­ctor ?lamo de la Rosa:
Godina su?e

Prevela sa španjolskog Tamara Horvat Kanjera
ISBN: 953-7056-34-1
meki uvez s klapnama, 176 str.


Pisci ne mijenjaju ?ovje?anstvo. Bez Dantea, bez Shakespearea, bez Cervantesa, Kafke ili Pessoe svijet bi i dalje bio isti ovaj koji vidimo danas, isti ovaj u kojemu ?ivimo i u kojemu, pre?esto, patimo. I bez njih bi se sunce nastavilo ra?ati svakoga dana, ambicija bi se iskazivala na iste pozitivne i negativne na?ine, zloba bi se gnijezdila me?u ljudima i u njihovim srcima kao i uvijek, dobre ?elje i solidarnost i dalje bi bili plami?ci na kojima neki od nas još odmaraju o?i.

Opametimo se: pisci, uklju?uju?i i one va?ne koje sam spomenuo, a i mnogi drugi koji napu?uju naš intelektualni i sentimentalni odgoj, ne slu?e tomu da odre?uju smjer ?ovje?anstva, koje je pre?esto zbunjeno sobom, svojom sposobnoš?u juna?enja i svojom u?inkovitom mo?i razaranja.

Ipak, unato? svemu, pisci poma?u, prate, a mo?da ?ak i preobraze ponekog ?itatelja koji je odlu?io u štivu na?i uto?ište i od ?itanje napraviti ljubavni ?in, vje?bu komunikacije izme?u dvije stvarne osobe - autora i ?itatelja - sjedinjene u opipljivu predmetu što ga ?ini knjiga te u stvarala?koj volji koja se o?ituje kao ?in ?itanja.

 


Cijena: 120.00 kn

Iz strane kritike:

"Pun ugriza soli i o?aja, "Godina suše" roman je o ?edi. ?edi napuštenih duša. ?edi isušenih tijela. U brazdama Lorce i Marqueza ostaje poetski glas pisca koji obe?ava i koji je znao kako ?uti jadikovke jedne proklete zemlje."
Lire

"Precizne slike poput ?ivih vinjeta miješaju se s mitski preobra?enim doga?ajima i stvaraju pravu mitologiju u kojoj se brišu granice izmedu stvarnosti i mašte."
Le Figaro Litteraire

"Ovu pri?u o jadnim i frustrirajucim ?ivotima pro?ima u njenoj puno?i erotski i kozmi?ki lirizam što podsje?a na Lorcu. Nikako nemojte propustiti."
Le Temps

"Godina suše, o?aravaju?e napisan roman, desadeovska je pri?a-sje?anje na buran seksualni odnos dvoje mladih, sje?anje uklopljeno u predivnu epopeju o skupini emigranata na brodu kojim ?e dose?i tko smrt, a tko obe?anu zemlju."
Le Monde