Irealist Pierre M?rot:
Irealist

Prevela s francuskoga Ita Kova?
ISBN: 953-7056-35-X
meki uvez s klapnama, 145 str.


Profesor ?an?ica (ujak), koji predaje u srednjoj školi i ujedno piše roman ?an?ice (Sisavci), pod velikim je pritiskom svog urednika Ludog Konja (Frederic Beigbeder). Urednik ga tjera da romanu koji upravo piše udahne izrazito realisti?an ton jer se samo realisti?an roman – pun provokacija, politi?kih komentara, seksa i tra?eva – mo?e prodati.

Iako se trudi slijediti urednikove naputke što bolje mo?e, ?an?ica se pre?esto osje?a bespomo?an i ?ini mu se da ti zahtjevi prelaze njegove sposobnosti, a i zakone autenti?nog pisanja, pa pada u depresiju i prepušta se alkoholu.

Grotesknu sliku kaoti?nog svijeta nakladništva i knji?evnosti prati i ljubavna pri?a, što je neke kriti?are navelo na zaklju?ak kako je Merotov junak ipak krvav ispod ko?e, gotovo sentimentalan.

 


Cijena: 100,00 kn

Iz strane kritike:

"Humor kojim se slu?i taj veliki dandy i klipan ipak ne relaksira, pa se ?esto dogodi da te nešto u grlu stegne ili ?ak suspregneš jecaj pri ponovnom susretu s likom ujaka to?no dvije godine nakon njegovih prvih pustolovina u "Sisavcima", bizarnu ZOO-romanu koji se kolebao- uspješno- izme?u društvene satire i alkoholom natopljenog lirizma."
Les inrockuptibles

"(Na tragu izuzetno uspješnih Sisavaca) Mérotov je novi roman oda pivu, hirovitoj inspiraciji i sublimiranoj ljubavi.To je roman pisca zaljubljenog u rije?i i bocu, prega?enog svijetom izdavaštva koje knjige prodaje kao što drugi plasiraju ga?e. Neobi?na je to, gorka i istodobno komi?na knjiga što pršti neskrivenom nje?noš?u prema onome što se danas susre?e sve rje?e i rje?e: pisanju slobodnom od svih stega i bez autocenzure."

"Surova i sna?na knjiga, krvava ispod korica: humor, ironija, brojna pitanja o ulozi pisca, o tome kako, zašto i za koga... uz pokoji neuvijeni mig nakladni?kom svijetu."

"Valja re?i da Mérot ni u novom romanu ništa manje ne konzumira eksplozivne koktele. Po uzoru na pokret koji je utemeljio Maljevi?, autor bijelog kvadrata na bijeloj pozadini, pripovjeda? slika svoju crnu pozadinu na crnome pismu. Društvu koje sve više nalikuje Ionescovim nosorozima, koje tr?i za higijenom ?ivota, sre?om i modama, Mérot suprostavlja svoj nezgrapni pogled, svoj gnjecavi glas, svoju smiješnu sprdnju."
Marianne