Badem Nedžma :
Badem

Preveo s francuskog Yves- Alexandre Tripkovi?
ISBN: 953-7056-37-6
meki uvez s klapnama, 176. str.


"Badem" je erotski roman, dijelom temeljen na autobiografskim pojedinostima, što svojom tematikom ruši predrasude arapskoga svijeta otkrivaju?i seksualni ?ivot muslimanske ?ene. Prvotno objavljen u Francuskoj, izazvao je pozornost javnosti i vrlo brzo postigao i me?unarodni uspjeh tako da je do danas objavljen u više od dvadeset zemalja.

"Badem" je pri?a o Badri, sedamnaestogodišnjoj djevojci koju protiv njezine volje udaju za starijega muškarca. Od nje tra?e samo nevinost u ?asu vjen?anja, trajnu poslušnost i što br?u trudno?u koja bi obitelji dala muškog nasljednika.

Nakon nekoliko godina nepolodnog braka, neuobi?ajenom hrabroš?u Badra napušta mu?a i bje?i u grad. Nalazi zaštitu kod nekonvencionalne tete Selme koja ?e je uvesti u društveni ?ivot Tangera.

Jedne ve?eri upoznat ?e muškarca svoga ?ivota - slobodoumnog, bogatog kardiologa posve?enog u?itcima.

 


Cijena: 120,00 kn

 

Iz strane kritike:

"Ned?ma mo?da jest iz sjeverne Afrike, no njezine su literarne sestre Catherine Millet, Anais Nin i Marguerite Duras." The Independent

"Malo ih je koje nije munjevito zavela ova za?u?uju?a knjiga koja vješto spaja erotiku, srd?bu, senzualnost, oporost i poeziju."
Lire

"Portretiraju?i ?enu koja u?iva u putenim zadovoljstvima, autorica ?eli dvoje: slaviti tijelo kao potvrdu ?ivota i pobijediti stolje?a represije nad muslimanskim ?enama."
The New York Times

"Literarna gerila... (knjiga) ?in je politi?kog otpora - provokativna pobuna muslimanke koja ponovno osvaja svoje osje?aje, svoje tijelo, svoju po?udu i svoj jezik."
Der Spiegel