Bo?anstvena Ku?anica Sophie Kinsella:
Bo?anstvena Ku?anica

Prevela s engleskoga Ines Juriši?
ISBN: 953-7056-36-8
meki uvez, 312 str.


Samantha, glavna junakinja najnovijega romana SOPHIE KINSELLE, ima 29 godina i nikada u ?ivotu nije ispekla kruh, ?ak ni pe?nicu nije uklju?ila, ali zna napisati korporativni ugovor i uštedjeti klijentu stotine tisu?a funta - ona je ambiciozna odvjetnica u londonskom Cityju.

Radi od jutra do mraka i nema privatni ?ivot, jedino ?eli postati partnerica u uglednoj odvjetni?koj tvrtki. U presudnom trenutku, upravo na poslu, kojemu je ?rtvovala sve ostalo, u?injena je glupa pogreška, koja ?e mo?da uništiti njezinu karijeru, ali ?e joj sigurno otvoriti o?i za na?in ?ivota koji nije nikada upoznala.

U maniri romanti?ne komedije zabuna zapošljava se kao ku?na pomo?nica, a prva je posljedica potpuna zbrka; njezina se borba s perilicama, kuhanjem, spremanjem ?ini beznadnom - ništa joj ne polazi za rukom.

"Bo?anstvena ku?anica" pri?a je o djevojci koja treba usporiti svoj ?ivotni ritam, preispitati svoje ?ivotne prioritete, prona?i samu sebe, zaljubiti se i otkriti ?emu mo?e poslu?iti gla?alo.

 

Cijena: 70,00 kn