Tristano umire Antonio Tabucchi:
Tristano umire

Prevela s talijanskoga Ita Kova?
ISBN: 978-953-7056-41-4
meki uvez s klapnama, 160 str.


"Tristano umire" (2004.), posljednji objavljeni Tabucchijev roman, kruna je njegova dugogodišnjeg spisateljskog rada. Rije? je o duga?kom solilokviju ?ovjeka na samrti, ?ovjeka koji pokušava ispri?ati svoj ?ivot piscu kako bi ga potonji mogao ponovo o?ivjeti u knji?evnom djelu.

U pri?i, presijecanoj fragmentima talijanske politi?ke stvarnosti, Tristano ni?e halucinantne retrospektive rata, fašizma pod Mussolinijem, pokreta otpora u kojem je sudjelovao, pro?ivljenih ljubavi.

U ovom komornom romanu nalazimo sve Tabucchijeve opsesije: problem pisca i njegovoga dvojnika preuzet od Pessoe, pitanje zna?enja knji?evnosti i njezinoga odnosa prema stvarnosti, pitanje zna?i li herojstvo hrabrost, a kukavi?luk zna?i slabost. Kako napisati pri?u jednog ?ivota i “tko svjedo?i za svjedoka” (citat Paula Celana kojim zapo?inje roman)?

 


Cijena: 120.00 kn

Iz strane kritike:

Remek-djelo! Ovaj Tabucchijev roman, mo?da najbolji do sada, evocira mo? rije?i, ?ovjekovu ludost i breme slu?ajnosti.
Lire

Njegova razmišljanja, poput ubrzanog otre?njenja, stvaraju literaturu neizmjerne ljepote. Ljudi odavno ?ele, poput Tristana, ispri?ati svoj ?ivot, no rije?i im bje?e, ali Tabucchijevo pisanje ostaje.
Le Monde

Tabucchi nam je podario neobi?no oštru sliku 20. stolje?a, udvostru?enu jednim vrtoglavim, omamljuju?im autoportretom.
Le Temps

Tabucchi je pisac koji uvijek uznemiruje. On razumije da su ?ivot i umjetnost ispunjeni zapletima, tajnama i znakovljem.
Review of Contemporary Fiction

Tabucchi je jedan od najpomnijih promatra?a i sasvim originalan tuma? narativnih i estetskih tendencija u europskoj knji?evnosti posljednjih dvaju desetlje?a.
World Literature Today