Rumunj Bruce Benderson:
Rumunj

Preveo s engleskoga Borivoj Radakovi?
ISBN: 978-953-7056-43-8
meki uvez, 328 str.


Nakon kratkoga posjeta Budimpešti Amerikanac, pisac, upoznaje Romulusa, mladog Rumunja koji prostituiraju?i se nastoji samo pre?ivjeti. Razo?aran stanjem u vlastitoj zemlji, nošen straš?u prema novom ljubavniku, Bruce napušta New York, svoju devedesetogodišnju majku i prijatelje kako bi slijedio potpunog neznanca.

Bez zadrške zapo?inju zajedni?ki ?ivot u Rumunjskoj, kontroverznoj zemlji netom izišloj iz komunisti?ke diktature, podijeljenoj izme?u pastoralnog poganstva i socijalisti?kog realizma, punoj predrasuda, opasnosti i siromaštva, ali i zanimljive povijesti.

U svojim snatrenjima, ?esto izazvanim opijatima, Bruce razmišlja o predfašisti?koj Rumunjskoj, kralju Karolu II. koji je zbog ljubavi, koja je tako?er bila neprilago?ena vremenu, abdicirao, a ?iju neobuzdanu strast povezuje sa svojom.

Na ?esta novinarska pitanja je li ova knjiga autobiografija ili proza, Benderson je objašnjavao: ”To je mra?an erotski dnevnik, istinita pri?a o homoseksualnoj avanturi u zemlji gdje se je homoseksualnost smatrala zlo?inom. To je tako?er pri?a o opasnoj i nepostojanoj vezi izme?u ameri?kog boema i Europljanina sa siromašnog Istoka, ali i pri?a o heteroseksualnoj ljubavi prikazana preko homoseksualnog para.”Pro?itajte ulomak!

Cijena: 140,00 kn

"Dok netko mo?e biti izba?en iz kolosijeka rizi?nim seksom i Bendersonovom erotikom iza zatvorenih vrata, svatko, bio ili ne bio homoseksualac, tko je pripravan ?itati bolno iskreno svjedo?anstvo o opsesivnoj ljubavi a da ne sudi o autorovim stajalištima, bit ?e nagra?en."
Publishers Weekly (prosinac, 2005.)

"Naizmjence duhovita i ozbiljna, to je dobro iskovana meditacija o Isto?noj Europi, mo?i i potrazi za ljubavlju pod svaku cijenu."
Time Out (velja?a, 2006.)
.
"Vrijednost ove istinite pri?e je u preobrazbi bolne banalnosti zapleta: jedan se Njujor?anin prepušta seksualnom turizmu u srednjoj Europi, oronuloj i preobra?enoj na liberalizam, gdje se tijela prodaju onom tko najviše nudi, a grabe?ljivac se zatim pretvara u raspame?enu ?rtvu."
Le Figaro

"Autor se razotkriva bez zadrške, bez srama u svakom svom pogledu i krhkosti svog bi?a – scene s majkom su potresne. Razotkriva se do sr?i bez ikakvih ekshibicija, stvaraju?i od ove autofikcije pravo otkri?e."
Télérama