?ivotna pri?a Aharon Appelfeld:
?ivotna pri?a

Prevela s engleskoga Snjezana Husi?
ISBN: 978-953-7056-45-2
meki uvez, 208 str.


"?ivotna pri?a" (Sippur Hayim, 1999.) poslijednji je Appelfeldov objavljeni roman za koji je 2004. dobio presti?nu francusku nagradi Prix Médicis za najbolji strani roman.

U ovom autobiografskom romanu Appelfeld preispituje njegova sje?anja na djetinjstvo u rodnoj Bukovini (Rumunjska), raspad vlastite obitelji uo?i 2. svjetskog rata, dolazak u Palestinu i novi ?ivot koji je morao stvoriti u nepoznatom okru?enju.
Cijena: 130,00 kn

Iz strane kritike:


“Ovo sje?anje evocira ?udo koje je s onu stranu jezika. O danim prizorima valja razmišljati, treba ih okusiti. Tako je malo okolišanja, tako malo objašnjavanja u tim slikama iscje?enim iz terora.”
The Guardian

“Ovaj roman je i sje?anje u naj?istijem smislu te rije?i, zaliha prikupljenih osje?aja i impresija proustovske snage, neograni?ena mjestom, vremenom i imenima. Appelfeld definira sje?anje kao ´?ivi i uskipjeli izvor´, iako doga?aji nisu kronološki poredani, romaneskna struktura je poput snova, neome?ena stapa se u nezaboravnu cjelinu.”
Observer

“Više od ?etrdeset godina Aharon Appelfeld sna?no i jezgrovito istra?uje iskorijenjenost ljudskih bi?a ... Esencijalno djelo ?ija snaga podsje?anja tjera na promišljanje.”
Le magazine litteraire

"A. Appelfeld je puno više od lica koje je pre?ivjelo Holokaust. On je pisac vrhunskog dometa koji je svoje osobno iskustvo preto?io u literaturu iznimne jasno?e i snage."
The Washington Post

"?itatelj ?e neprestano pokušavati ovu knjigu iskoristiti za pretisak - no neoizostavno ?e do?i do zaklju?ka daje uzaludan svaki pokušaj svo?enja pjesni?ke imaginacije na gole ?ivotne ?injenice. Pojedinosti iz 'bogata rezervoara' sje?anja na?i ?ete u svim Appelfeldovim memoarima i u odnosu na mitski preuveli?ane romane upravo je u tome njihova dra? i njihovo savršenstvo."
Neue Züricher Zeitung