Ostatak Tom McCarthy:
Ostatak

Preveo s engleskoga Dean Trdak
ISBN: 978-953-7056-53-7
 meki uvez s klapnama, 264 str.


Neimenovani junak "Ostatka", traumatiziran nesre?om kad ga je nešto pogodilo ravno s neba, gubi pam?enje i neke motori?ke funkcije, ali dobiva osam i pol milijuna funti odštete. Otkako se na fizikalnoj terapiji ponovno nau?i slu?iti vlastitim tijelom, zapo?inje opsesivno rekonstruirati svoju prošlost, a samim time i stvarnost.

No njegova ?elja za autenti?noš?u vodi ga u sve nasilnija i opasnija “uprizorenja”. Poput pravog ovisnika nastoji izbrisati granicu izme?u realnosti i konstrukcije, ali spirala doga?aja izmi?e kontroli.

Iz strane kritike:

Ostatak je inteligentna i apsurdna satira potroša?ke kulture.“ The Times

„Zbog svoje istan?ane strukture roman zaslu?uje status klasika.“ The Independent

„…?udesno uzbudljivo…Ostatak je toliko inteligentno i duhovito štivo da ga valja pro?itati (razumije se, i više puta).“ TLS

„O?aravaju?e, pro?eto crnim humorom i nedvojbeno originalno… ovaj roman, u kojem se scene stalno ponavljaju, urezat ?e vam se u sje?anje, ne?e vam dati mira. Najve?i kompliment koji mu se mo?e izre?i jest da zaista zaslu?uje da ga se pro?ita i drugi put.“ The Irish Times


Cijena: 130.00 kn

„Ostat ?ete op?injeni originalnoš?u fabule… Roman istra?uje zamršena filozofska pitanja o egzistenciji na jednostavan i izravan na?in. Zahvaljuju?i pozornosti koju McCarthy poklanja detalju, fantasti?na fabula nikad posve ne izlazi iz okvira vjerojatnoga. U romanu se postavlja pitanje je li ljudska egzistencija ikada doista izvorna ili je uvijek neka vrsta oponašanja ili predstave. Mra?ni zaplet ostavlja nas s osje?ajem da u ljudskom identitetu ima nešto što se ne mo?e racionalizirati, prizvati ili proizvesti.“ The Sunday Telegraph

„Ovo nije nešto što o?ekujete kad ka?ete 'roman', ali upravo to ga ?ini izvanredno dobrim romanom koji vas u?i odre?enom na?inu razmišljanja.“ London Review of Books

„Svojom te?nom prozom Ostatak neprestano izranja na površinu 'doga?aja', istra?uje njegove beskona?ne elemente, kutove, gledišta, na?ine kako nastaje, kako se mo?e ponovo proizvesti i zatim pro?ivjeti na ballardovski ili beckettovski na?in… Ne?ete ga se mo?i zasititi dugo nakon što ste se osjetili ponukanima da ga ponovno pro?itate.“ Time Out

Ostatak je jedna od najotkva?enijih knjiga koje sam pro?itao. McCarthyjeva apsurdna i crnohumorna vizija poga?a nas kao grom iz vedra neba gotovo beckettovskom preciznoš?u i jednostavnoš?u.“ The Melbourne Age

„Ostatak je pravo osvje?enje. Pro?i ?e vjerojatno mnogo vremena prije nego što opet pro?itate roman poput ovog. Cijenit ?ete ga, ponosno ?e stajati na vašoj polici, a dr?at ?ete ga u rukama s osmijehom djeteta koje je upravo dobilo bo?i?ni dar . Posu?ivat ?ete ga prijateljima i obitelji. Po?eljet ?ete pro?itati ovaj izvanredni roman ponovno, i opet, i iznova.“ www. readysteadybook.com

“...to je romaneskno-filozofsko djelo koliko uznemiruju?e toliko i duhovito. McCarthy pokazuje kako se filozofija, kao i povijest, mo?e ponavljati poput farse.” The New York Times Book Review