Zarobljenici rata Tamara Jadrej?i?:
Zarobljenici rata

S talijanskog prevela Tatjana Peruško
ISBN: 978-953-7056-54-4
meki uvez s klapnama, 92 str.


Na samom je po?etku ove zbirke pri?a „Dje?ak koji se nije htio prati“, za koju je Tamara Jadrej?i? 2001. godine dobila prvu nagradu na knji?evnom natje?aju Eks&Tra. Potaknuta time, napisala ih je još šest, povezanih istim prostornim i vremenskim okvirom: ratom u Hrvatskoj devedesetih. Tako je nastala knjiga „Zarobljenici rata“.

Strah je protagonist svih pripovjedaka Tamare Jadrej?i? sabranih u ovoj zbirci, temeljenih uglavnom na istinskim likovima i doga?ajima.

Od djeteta koje se boji da se otac ne?e vratiti s bojišnice, preko vojnika koji se boje, ali ne odustaju od plja?kanja civilne ku?e, preko staraca koji se boje da ?e ostati bez novca sa?uvanoga za crne dane, zapravo ve? prispjele, do ?ene koja se boji svoga sve nasilnijega zakonitoga peteespeovca kojemu je i supruga postala „ratni?ka naknada“, samo još jedno tijelo više za silovanje – sve su to ljudi koje nitko nije zarobio u ratu, ali su zarobljeni ratom. Za njih, u njihovim kuhinjama, spavaonicama, kupaonicama, ili ?ak u zbiljskim proturatnim skloništima, nema nigdje dovoljno sigurna zaklona kamo ne prodiru rat i strah.

 

Cijena: 100,00kn

Zbirka je, unutar ovih korica, ?itateljima napokon ponu?ena i na hrvatskome, u prozi toliko svje?oj a cizeliranoj, da se doima gotovo nevjerojatnim podatak da je posrijedi knji?evni prvijenac autorice, koja je istodobno debitirala zapravo na dvama jezicima.


„Zarobljenici rata Tamare Jadrej?i? ?itatelja poga?aju ravno u srce. S rijetkom sposobnoš?u, koja još više iznena?uje ako znamo da je rije? o spisateljici kojoj je materinski jezik hrvatski, a piše i na talijanskom, da ispri?a kraj Jugoslavije opisuju?i svakodnevne odnose u obitelji, izme?u roditelja i djece, muškaraca i ?ena…“
Corriere della Sera