Ljubav odjednom Aharon Appelfeld:
Ljubav odjednom

Prevela s hebrejskoga Sonja Makek
ISBN: 978-953-7056-57-5
meki uvez s klapnama, 200 str.


"Ljubav odjednom" ljubavna je pri?a, neprimjetno istkana stranicu po stranicu, izme?u Ernesta, sedamdesetogodišnjeg pisca i njegove doma?ice Irene, jednostavne mlade ?ene, vjernice, posve?ene sje?anju na preminule roditelje. U toj istinskoj ljubavi koja bez dramati?nih strasti te?e izme?u dva bi?a svatko poštuje osobnost Drugoga i poti?e u njemu ono najbolje (“Sve postoji zahvaljuju?i tebi”).

Samozatajna Irena u dru?enju s Ernestom polako izlazi iz svoje sudbinske samo?e i vezanosti za pokojne roditelje, vezuje se za Ernesta ?ija je melankonija, a poslije i bolest, navodi na razbijanje vlastite pasivnosti spram ?ivota.

Ernestu je pak pisanje smisao ?ivota, nu?na ali i bolna svakodnevna bitka, sama?ki ?in iz kojeg je Irena potpuno isklju?ena, ali njezina prisutnost i ljubav pomo?i ?e mu da prihvati svoju prošlost i pisanje kao pozitivan, stvarala?ki ?in. Osje?a da njegovo pisanje mora postati jednostavno poput Irene, treba ga rasteretiti ukrasa da bi dosegnuo istinu.

Preko Irene navire prošlost i preta?e se u knji?evno djelo.

 

Cijena: 140.00 kn

Iz strane kritike:

"Ljubav odjednom istovremeno je i meditacija o povijesti, o komunizmu u Izraelu, II. svjetskom ratu, holokaustu ispripovijedana bez predbacivanja i patetike. Prisutnoš?u Drugoga (Irene) pro?ivljavamo i  prihva?amo sje?anje za koje smo vjerovali da je nestalo i koje je previše bolno da bismo ga evocirali."

“Nemam dojam da pišem o prošlosti. Prošlost je sama po sebi loša gra?a za knji?evnost. Knji?evnost je sadašnjost, ne u novinarskom smislu, nego kao te?nja da trenscendirate vrijeme u vje?nu sadašnjost.”

“Me?u nama piscima “koji smo pre?ivjeli” Appelfeldov glas ima jedinstven, nepogrešiv ton... Pogo?en sam strahopoštovanjem i divljenjem.”
Primo Levi

“Mnogo je teških tema evocirano u ovoj knjizi, koja je ujedno i lekcija iz mudrosti i lekcija iz knji?evnosti.”
L`Express

“Jedinstvena ljubavna pri?a o sjedinjavanju dvaju bi?a koja postaju jedno dok ih sve ?ivo razdvaja.”
Lire