Puka anarhija Woody Allen:
Puka anarhija

Prevele s engleskoga N. Šoljan, M. Šoljan, Sabine Mari?
ISBN: 978-953-7056-60-5
meki uvez s klapnama, 152 str.


I u ovom djelu Allen ostaje vjeran osje?aju svijeta koji je neumorno prikazivao u gotovo svim svojim filmovima. Gotovo svi protagonisti uronjeni su u apsurd vremena u kojem ?ivimo. Na burleskan na?in, od sasvim monokordnog pripovijedanja do apsurdnih komi?nih ske?eva, Allen opisuje nove na?ine ponašanja iznikle iz novog na?ina ?ivota ?ovjeka 21. stolje?a.

Ništa kao tjeskoba ne mo?e dati bolji opis realnosti. Kad tomu dodamo sklonost izrugivanju i svo?enje stvari na apsurd te za?u?uju?u imaginaciju autora, dobivamo stvarnu sliku današnjeg vremena. Vremena u kojem snobizam i najrazli?itije neuroze rasta?u svaki Allenov lik, koji pak uvijek ponovno nastoji slo?iti svoju sliku svijeta.

 


Cijena: 135.00 kn

Iz strane kritike:

"Woddy Allen obo?ava ?ovjeka u neprilici, njegove bolesne ambicije, neo?ekivane obrate i nepodnošljive situacije. Ispod te sna?ne satire izvire uznemirenost: jesu li nemogu?i zahtjevi koji se postavljaju pred današnjeg ?ovjeka uop?e za njega izdr?ivi? Allen nastoji ismijati naše malene  egzistencije koje neprestano napuhujemo umišljanjem o vlastitoj va?nosti. Nekoliko mu je rije?i dovoljno da uhvati takve apsurdne i besmislene situacije, piše kao što i snima filmove: ?eli uznemiriti naizgled jednostavnim ?ivotnim situacijama, izmišlja i zabavlja stvaraju?i pomaknuti svijet u kojem nije  preporu?ljivo sasvim se izgubiti.

Pri?e u Pukoj anarhiji bezvremenski su jasne i oduševljavaju kao što je i Woody Allen svojim  filmovima oduševljavao od samoga po?etka."
New York Times

"Proizlazi da je, na svakoj stranici, W. Allen smješniji nego ikad."
Wall Street Journal