Izgubljeni dnevnik Don Juana Douglas Carlton Abrams:
Izgubljeni dnevnik Don Juana

Preveo s engleskoga Marko Kova?i?
ISBN: 978-953-7056-61-2
meki uvez s klapnama, 360 str.


Bilo je to vrijeme otkri?a i dekadencije, kad je ?ivot postao kocka, a zlato koje se nije prestajalo slijevati u seviljsku luku srozalo je vrijednost novca, braka i same ljubavi. Sred tih varljivih vremena ro?en je Juan Tenorio, a zatim ostavljen u samostanskoj štali. U tajnosti su ga podizale opatice me?u kojima je nau?io voljeti i obo?avati sve ?ene, koje su posljednji potez Bo?jeg stvaranja. ?elio je jedino postati sve?enik, sve dok se nije zaljubio u jednu od ?asnih sestara.

Kad je njihova veza otkrivena, Juan zauvijek napušta Crkvu. Uskoro ga mo?ni markiz de la Mota nova?i kao uhodu i u?i ga da bude najve?i svjetski slobodnjak i zavodnik. Ali kad je nestala kraljevska zaštita, don Juan je suo?en s ubojitom zadrtoš?u inkvizitora koji se bori protiv svakog razvrata, zastrane i hereze. Istovremeno se zaljubljuje u ?enu zbog koje, uvjeren je, mo?e zaboraviti sve ostale.

Iz strane kritike:

"Ljubavnik poznat po vje?noj potrazi za ljubavlju genijalno je o?ivljen u ovom napetom debitantskom romanu Douglasa Carltona Abramsa. Uokvirena u dnevnik don Juana, ?uvan od davnina, pri?a od po?etka te?e nepopustljivim galopom. Nit pripovijesti odmata se slijede?i uzbudljivu putanju trilera i emotivnu privla?nost povijesnog romana."
Publishers Weekly


Cijena: 140.00 kn

"Pripovijest Douglasa Carltona Abramsa prikazuje jednog od najprivla?nijih don Juana u knji?evnoj povijesti... Svojim bujnim kinemati?kim zahva?anjem razmetljivih pustolovina, društvenih spletaka i psiholoških analiza ova vatrena ljubavna pri?a izazva globalni interes."
Kirkus Reviews

"Izgubljeni dnevnik don Juana uzbudljiva je i seksi knjiga koja je ujedno dubinski posrednik u ljubavi, njezinim nastranostima i ?udesima, a osobito na razme?u ljudske i bo?anske ljubavi. Dnevnik nas vodi duboko u otajstva ranih dana suvremene Španjolske u trenutku njezina najve?ega bogatstva, snage i  najve?ih strahova te nam daje neo?ekivanoga don Juana – ?ovjeka neodoljivih i zavodljivih razmišljanja kao i sna?ne seksualnosti."
Robert Orsi, šef Odsjeka za religiju, Sveu?ilište Harvard 

"Zar je još uvijek mogu?e pisati pri?e o ljubavi i zavo?enju? Ako to itko mo?e, onda je to don Juan Tenorio, jedan od najslavnijih ljubavnika u povijesti. D. Abrams uspješno prodire u um toga velikog zavodnika i donosi pri?u intrige i romanse, ispunjenu nezaboravnim likovima."
El País