Dr?avni neprijatelji Michel Houellebecq i Bernard-Henri Lévy :
Dr?avni neprijatelji

Prevela s francuskog Ita Kova?
ISBN: 978-953-7056-71-1
meki uvez s klapnama, 234 str.


Dr?avni neprijatelji knjiga je pisama što su ih dvije zvijezde francuskog kulturnog ?ivota − “pisac provokator” MICHEL HOUELLEBECQ i “medijski flozof” BERNARD-HENRI LÉVY razmje­njivali od sije?nja do lipnja 2008.

Na prvi pogled sve ih razdvaja: BHL je filozof u bijeloj košulji, bogataško dijete, anga?irani branitelj ljudskih prava, dok je Houellebecq proleterskih korijena, nihilist i depresivac. Me?utim njihovo dopisivanje nalik je strastvenom razgovoru dvojice erudita koji raspravljaju o flozofji, knji?evnosti, anga?manu pisca i stanju u današnjem društvu, ali i sasvim intimnim ispovijestima u kojima bez zadrške otkrivaju svoje ?ivote.

Iz strane kritike:

"Nevjerojatan­nepojmljiv­nemogu? dvojac. Filozof sjaja i pjesnik bijede. Ali znaju oni ugasiti i upaliti fitilj, kad zatreba. Jer iako ni jedan ni drugi ne mogu u potpunosti doku?iti vlastite mane, obojica savršeno uo?avaju mane onoga drugoga. Tekst odolijeva dvama klišejima. U njemu je ono najbolje od svakog. Pismo pod elektri?nom strujom sa ?aruljama od stotinu tisu?a volta. Duh s laserom, slobodan poput zraka, koji se voli igrati vatrom. Jedan je na visini drugog. Mogli bismo istaknuti pikantne anegdote i oštre re?enice. S navalama smijeha i razdra?enim ?ivcima u kona?nici. Ali ne. Valja se prepustiti struji razmjene pisama koja se crvene ili ?are poput ljudskih lica, u mješavini ?estine i stida."
Le Journal du Dimanche


Cijena: 159.00 kn

"Nikad Houellebecq i Lévy, skidaju?i masku, nisu bolje objasnili što ih je obojicu potaknulo na pisanje. Kukavi?luk, ka?e jedan; smjelost, sugerira drugi. U pogledu svega onog što ih razdvaja − društveno podrijetlo, vjera, anga?man, Francuska, egzil − ?ine se istodobno iskreni i pronicavi."
Nouvel Observateur

"Svakom od njih moraju se priznati lijepe i sna?ne stranice: o umije?u ljubavi, duboko povezanim s umije?em pisanja, s knji?evnoš?u kao “?ivom rije?i” protiv “mrtve rije?i”, s ubita?nim iskušenjem prenošenja sebe na nekog drugog, kao što je u?inio Romain Gary stvorivši Émilea Ajara, s ljepotom staromodnosti poezije."
Les Inrockuptibles

"Nema tu pjesnika i ideologa, nego dva spisateljska glasa, jednakih snaga. U razli?itim vrstama, naravno: Houellebecq, veseo poput violon?ela, u svom uobi?ajenom tonu, jasan, precizan, mo?da malo manje ironi?an i paradoksalan nego obi?no; Bernard­Henry Lévy koji govori s visoka, ritmi?no, emfati?no. To su bubnjevi tribuna, ki?enost, ?ak i kad se upušta u intimnosti." Libération

"Treba ih ?itati jer su oni poglavito dvojica pisaca, obojica golema talenta."
Le Monde

"Poza prokletih pisaca ustupa mjesto dijalogu dvojice erudita, trenuta?no me?u rijetkim francuskim intelektualcima cijenjenima u inozemstvu."
AFP

"Rije? je i o prepirci: red prema Goetheu, Atena protiv Jeruzalema, anga?irani intelektualac... Iz poteza u potez, poneseni, pratimo tu partiju šaha..."
L’Express