Duge sjene Marie Luise Kaschnitz:
Duge sjene

Preveo s njema?koga Milan Mikuli?
ISBN: 978-953-7056-70-4
meki uvez s klapnama, 216 str.


Kad su se 1960. pojavile, "Duge sjene", naišle su na izvrstan prijem kod kritike i ?itatelja.

Knjiga sadr?i 21 pri?u. Me?u njima je niz onih koje su pripovjedno, jezi?no i psihološko tako majstorski napisane da mogu poslu?iti kao svojevrstan kanon. U svakoj se vidi kako autorica u malom prostoru, u zadanom okviru pri?e, nastoji u najkra?im crtama ?itatelju oslikati ?itav jedan ?ivot, roman jednog ?ivota, i izraziti njegovo poetsko bogatstvo te osvijetliti pozadinu i ponore ljudske egzistencije. Ljudi o kojima pripovijeda obi?ni su ljudi, koji se moraju snalaziti u svakodnevnici, koji ?ine ono što se od njih tra?i dok in nešto "sudbinsko" ili tek rije?, gesta, zgoda ne izbaci iz rutine, do se poput sesretnog broda ne na?u u situaciji kad sve postaje upitno i kad se ?ivot, na ovaj ili onaj na?in, mora iznova otpo?eti i druk?ije nastaviti.
M. Mikuli?

Iza onoga, što nam se doga?a svakog dana, što vidimo i ?inimo, ima jedan dublji sloj, jedna stvarnost iza površne zbilje. Pripovjeda?ica Marie Luise Kaschnitz ima klju? za nju, a zadivljuju?e je da na svoje ?itatelje zna prenijeti mirno?u s kojom prelazi iz svakodnevnice u tajnost, s površinskog sloja u bit stvari i pritom nas vodi sa sobom
Neue Zurcher Zeitung


Pogovor Viktor ?mega?
Cijena: 120.00 kn