O duhu zakona Georg M. Oswald:
O duhu zakona

Prevela s njema?kog Helen Sinkovi?
ISBN: 978-953-7056-66-7
meki uvez s klapnama, 280 str.


Na sudu i na uzburkanom moru u Bo?jim smo rukama, ka?e poslovica, ali u ovom napetom politi?ko-sudskom trileru svatko ipak ?eli kontrolirati svoju sudbinu.

Tu je megauspješan i bogat odvjetnik koji, odjednom, jedva mo?e pretpostaviti sve opasnosti što vrebaju njegov privatni i profesionalni ?ivot, tu je zatim njegova briljantna mlada ?ena, tako?er odvjetnica, tu je ambiciozan i pragmati?an lokalni politi?ar, tu je depresivan scenarist i njegova odlu?na djevojka, a sve ih je na sud dovela  bezazlena prometna nezgoda pa se odjednom sve što ka?u mo?e upotrijebiti protiv njih.

Naslov romana Oswald je preuzeo od francuskoga flozofa Montesquieua, koji je tako naslovio svoje najpoznatije djelo (O duhu zakona) u kojemu je trodiobom dr?avne vlasti zapravo udario temelje suvremene zapadne demokracije. Jedan je kriti?ar rekao da bi “bilo zanimljivo vidjeti ?u?enje tog flozofa kad bi vidio u što se izrodila njegova ideja”.

 

Cijena: 139,00 kn

Iz strane kritike:

"Na putu do idealnog društva svijet ?e se uvijek ?aliti na korumpiranost elita. Jedino što to mora ?initi ?estoko i bez odga?anja, kao da se moralna ravnote?a netom pore- metila. Dva autora s kojima Georga M. Oswalda ?esto uspore?uju, Michel Houelle- becq i Bret Easton Ellis,  to rade s podosta bijesa i cinizma. U usporedbi s njima ovaj roman zra?i ljupkoš?u koja nas nimalo ne smeta."
Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Georg M. Oswald u Bavarskoj tra?i “duh zakona” i pronalazi materijal za svoj novi kriminalisti?ki roman o sudstvu u kojem se igra s uzorcima trivijalnog romana. Kao i u prošlim romanima pisac se pokazao pronicljivim i katkada gotovo nemilosrdnim analiti?arom svog naraštaja i vremena."
Die Welt

"Ovaj majstorski pisan i nadasve zanimljiv roman još jednom dokazuje da je Georg M. Oswald jedan od najprofliranijih suvremenih autora koji se bave politi?kim temama. Roman se na prvi pogled doima napetim pravosudnim trilerom, a potom se, zaviruju?i iza veli?anstvenih pro?elja mo?nih i bogatih, razvija u oštru društve- nu analizu. Autor nam namjerno razara iluziju da smo pred zakonom svi jednaki i dokazuje nam da pred sudom nije va?na istina ni pravednost, ve? da se “pravda” više ili manje mo?e “kupiti”.
Tageszeitung