Ljulja?ka daha Herta M?ller:
Ljulja?ka daha

Prevela s njema?koga Helen Sinkovi?
ISBN: 978-953-7056-76-6
meki uvez s klapnama, 254 str.


"Ljulja?ka daha" fikcionalna je autobiografija sedamnaesetogodišnjeg Leopolda Auberga, kojega 1945. odvode u ukrajinski logor. U njoj se visoko artificijelnim jezikom pripovijeda ?ivot koji po?inje iza nulte to?ke egzistencije, u logoru.

Leo Augberg koji odlazak u logor do?ivljava kao oslobo?enje od straha da ?e provincijska sredina otkriti njegovu homoseksualnost i ne sluti da bi priznavanje svoje homoseksualnosti u logoru zna?ilo smrtnu presudu, a još manje da ?e i nakon propa?enih strahota u logoru ponovno biti gurnut na rub društva i biti izop?enik zabite sredine.

Kao i svi prozni tekstovi Herte Müller, i ovaj roman je vrhunsko knji?evno ostvarenje onkraj svakog biografizma, naivnog povijesnog prikaza i tematiziranja politi?kog autsajderstva. Njegov zgusnut poetski jezik realne situacije u?asa pretvara u sna?ne univerzalne slike ljudske patnje i snage koju ?ovjek nalazi u rubnim ?ivotnim situacijama, a koje je u prozi Herte Müller prepoznao i ?iri za dodjelu prošlogodišnje Nobelove nagrade.

Helen Sinkovi?

 

Cijena: 140,00 Kn

PRO?ITAJ POGLAVLJE!

Iz strane kritike:

"Veli?anstven, potresan roman koji nas ?ini skrušenima, mo?da najsna?niji ?itateljski doga?aj ove jeseni."
FrankFurter allgeMeine Zeitung (17. 7. 2009.)

"Knji?evno djelo kakvo se ove jeseni više ne?e ponoviti. tko uspije do kraja pro?itati ovaj roman, koji i prenera?ava i rastu?uje, ali i usre?uje snagom jezi?nog izraza, nikad ga više ne?e zaboraviti."
Focus

"Veli?ina ovog romana jest u tome što je jednostavna pri?a o jednom u?asnom ?ivotnom razdoblju ispripovijedana s mnogo ljepote i bez ikakvih suvišnih rije?i te potpuno u slu?bi istine."
Der tagesspiegel

"Smjelo knji?evno djelo kojem teško mo?emo na?i para u suvremenoj europskoj knji?evnosti."
süDDeutscHe Zeitung

"Majstorsko djelo koje oduzima dah."
Die Zeit Logori

"Ulaze u grani?na ljudska iskustva koja, zato što se bitno razlikuju od drugih iskustava, rado ostavljamo u najprašnijim zakutcima kolektivnog sje?anja. Herta Müller otima iskustvo logora zaboravu, a njezina umjetnost ponovno ga unosi u našu kulturu i otvara prostor tugovanja."
Die Welt

"Gustom mre?om motiva ovaj roman zra?i snagom kakva se ne nalazi u suvremenoj njema?koj knji?evnosti. to je manifest sje?anja, sje?anja iskazanog jezikom kojim se ono otvara u svoj svojoj potresnosti. Majstorsko djelo."
FrankFurter allgeMeine Zeitung (5. 9. 2009.)