Lo?a znanost Dr. Ben Goldacre:
Lo?a znanost

Preveo s engleskoga Marko Kova?i?
ISBN: 978-953-7056-77-3
meki uvez s klapnama, 296 str.
“Dobra lekcija o tome kako treba s neprijateljima razuma punih praznih rije?i i poluistina.”
The Economist

“Umrijet ?ete od smijeha, a zatim ?ete odbaciti sve one skupe zdrave namirnice u kantu za sme?e.”
Observer, Knjiga godine

“Zbog puke surovosti, radosnog napada koji razara iluzije, usmjerenog na uvjerenja modernih srednjih stale?a, koji sebi povla?uju na osnovi nikakva znanja, Loša je znanost nenadmašna.”
Observer, Knjige godine

“Njegova knjiga te?i tome da nas pou?i boljemu, u nadi da ?emo jednoga dana pisati manje gluposti.”
Daily Telegraph, Knjige godine

“Va?na knjiga... kad biste trebali odabrati samo jednu publicisti?ku knjigu za ovu godinu, ne biste pogriješili kad bi to bila ova.”
Daily Mail

“Veoma zabavno... prijeko potrebna po?etnica za svakoga tko je ikad osjetio nelagodu zbog hirovitih znanstvenih 'prekretnica', medicinskih uzbuna i ?lanaka o tome kako 'studije pokazuju' – valjalo bi je uvrstiti u nastavni program.“
Time Out


Cijena: 179,00 kn

“U britanskom novinarstvu nema mnogo stopostotnih pozitivaca, no Ben Goldacre jedan je od njih. Strah i trepet autora površnih znanstvenih ?lanaka, statisti?ke nepismenosti i licitiranja u odnosima s javnoš?u. Goldacre tvrdi da je kanio napisati lagani uvod u znanstvenu metodu. Nije uspio. O?ito kipi od bijesa prema reptilima koji dominiraju u javnoj raspravi o zdravstvu. Uzvratite, mo?ete po?eti tako da pro?itate ovu knjigu.”
Daily Telegraph

“Dva su razloga što svakako trebate pro?itati ovu knjigu. Prvi je da u?ivate u sustavnom razotkrivanju besmislica koje nam serviraju nutricionisti, homeopati, kozmeti?ke tvrtke i farmaceutska industrija… Drugi je fascinantna rasprava o tome zašto se damo tako vu?i za nos. Uklju?ite li u to i puku zabavnu dimenziju, dobit ?ete jedno od temeljnih štiva godine.”
New Scientist

“Ovo je iz osnove dobra knjiga. Pretvara nerazumnost, neznanje i indolentnost u zabavu, ali to ?ini u sklopu ozbiljnog nastojanja da nas cijepi protiv njih. Rijetko su vrijedne ideje izlo?ene tako jezgrovito i to tako popularnim i ugodnim stilom.”
TLS

“Nepropustivo... udaraju?i oko sebe, pjene?i se od posve opravdana gnjeva, Goldacre udara po šarlatanima i kenjatorima koji zlorabe znanost. Malo tko je pošte?en: propisno je isprašio proizvo?a?e lijekova, samozvane nutricioniste i zalu?ene istra?iva?e.”
The Times, Knjige godine

“Sjajna knjiga koja demaskira medicinske besmislice.”
London Lite

“Od stru?njak? s dopisnim doktoratom do razotkrivanja homeopatskih mitova, Ben Goldacre pokazuje vam kako i bez znanstvene diplome mo?ete sami otkriti ‘lošu znanost.’”
Independent, Knjige godine

 

PRO?ITAJ POGLAVLJE!