Slu?ba, dru?ba, pro?nja, ljubav, brak Alice Munro:
Slu?ba, dru?ba, pro?nja, ljubav, brak

Prevela s engleskoga Maja Šoljan
ISBN: 978-953-7056-80-3
meki uvez s klapnama, 280 str.


 

"Kad ?itam pri?e Alice Munro, dovodim se u stanje tihe refleksije i razmišljam o vlastitom ?ivotu: o odlukama koje sam donio, stvarima koje jesam ili nisam napravio, o tome kakva sam osoba, o neizbje?nosti smrti. Munro je jedna od one ša?ice pisaca – nekih ?ivih, ali uglavnom pokojnih – na koje mislim kad ka?em da je knji?evnost moja religija. Dok god sam uronjen u pri?u Alice Munro, iskazujem nekom posve izmišljenom liku isto ono sve?ano poštovanje i tiho, ali duboko zanimanje koje iskazujem i samom sebi u svojim najsvjetlijim trenutcima kao ljudsko bi?e."
Jonathan Franzen

"Jedna od najvrsnijih predstavnica umije?a pripovijedanja … Njezine pri?e imaju intimnost obiteljskog fotoalbuma i organsku snagu pravog ?ivota."
New York Times

"Autorica za pam?enje… Širina pri?a Alice Munro i njezin dar da nas iznenadi istinom o nama samima prelazi nacionalne granice."
Los Angeles Times Book Review


Cijena: 149.00 kn

 

 

"Neke pri?e mogu potpuno promijeniti ?ivot. Više od 30 godina Alice Munro stvara brojne pri?e upravo takve kvalitete … Ovo je knjiga puna iznena?enja, pro?eta mudroš?u koja ka?e da se, poput svih eliksira, ljubav sastoji od jednakih dijelova vode i vatre."
Wall Street Journal

"Rendgenski pogled gotovo kao u ?ehova … Shvatit ?emo kako nas njezine pri?e obuzimaju i prenose u neki drugi svijet tek kad pro?itamo jednu: ponovno se vratiti u onaj stvarni isto je kao izi?i iz auta koji se kre?e."
Newsweek

"Izvanserijski… ?ak i manje pri?e zavode, manipuliraju, iznena?uju i zapanjuju. O?ekujte i veli?anstvenu širinu njezina duhovnog vidokruga i pomnu usmjerenost na sitne minute što otkucavaju obi?an ?ivot, o?ekujte da ?e samo vrijeme postati organsko, gotovo opipljivo."
San Francisco Chronicle

"Besprijekorno i bez premca… Zbirka puna knji?evnih dragulja… Kad treba pokazati krhkost ?ivota i nepredvidljivost ljubavi i zabranjenih ?elja, Munro je klasa za sebe. Njezine sveobuhvatne pri?e podsje?aju na novele Tolstoja i Henryja Jamesa. Kao i njihove, i njezine su pripovijetke široka zamaha, duhovite i nabijene doga?ajima i kontekstualiziranim detaljima, a razra?eni zapleti i slojeviti likovi naglašavaju neukrotivu slo?enost ljudske prirode."
Houston Chronicle

"Veli?anstvena zbirka… Munro pripada vrhunskim graditeljima pripovijedaka. Kad pro?itamo njezine pri?e i pogledamo ih s udaljenosti, izgledaju kao ?ivot sam." 
Vogue

"U djelima Alice Munro doga?aju se drame, ruše se unaprijed stvoreni zaklju?ci,  mno?e se iznena?enja, doga?aji nas zapanjuju, a ispod naizgled ugla?ene površine naziru se strašni zlo?ini, skriveni seksualni skandali i sabla?njive glasine."
Guardian