Ljepota jede ljude Zoran Ro?ko:
Ljepota jede ljude

ISBN:978-953-7056-83-4
meki uvez s klapnama, 144 str.
cijena: 99.00 kn


Ljepota jede ljude eksperimentalni je, satiri?ni, lirsko-cijanidni roman o religijskoj bombi za spas svijeta i Isusu koji eutanazira ?ovje?anstvo. Formu mu odre?uje podnaslov: mp3-roman. Niz tekstualnih fragmenata oponaša kolekciju pjesama na mp3-playeru. Poglavlja su, poput pjesama u mp3-kolekciji, razli?ita stilom i temama kojima se bave (neka su izrazito satiri?na, neka nadrealna, poeti?na ili filozo- fi?na), no sva ona zaobilazno i nekontinuirano grade sliku jedinstvenog svijeta.

Taj svijet mutira i postaje sve lu?im; umjetnicima je dopušteno sijati u?as kako bi šokirali Boga i vratili ''stvarnost'' u taj objektivno nadrealni svijet; tajanstvene ?ive ?ene na pla?i izbacuju ikru iz koje se, ?ini se, ra?aju klonirani Isusi, a oni baš ne ulijevaju povjerenje; hrpe narana?a sve su ve?e; meso raste u fri?iderima i kulja iz njih; ljudi odreda umiru od sre?e i ?ovje?anstvo postupno izumire.

Paralelno s tim nizom razvija se pri?a koja objedinjuje sve te fragmente. Tu je rije? o "špijunu" koji istra?uje ukupnu ljudsku komunikaciju kako bi otkrio "zaslu?uje li ljudska vrsta da joj se ponovno dogodi Drugi svjetski rat" jer iz u?asnih iskustava tog rata nije ništa nau?ila.

Špijun se koristi softverom Homeraser koji analizira sve postoje?e digitalne podatke a njegovi izvještaji zapravo su spomenuti fragmenti iz prvoga pripovjednog niza.

Ta se dva niza distorzirano pretapaju jer u obama fatalnu ulogu imaju Isusi i tajanstvena FlipRoberta, ?iji se pravi identitet otkriva u završnom "raspletu".

Osnovni je ton romana satiri?an jer se u njemu izvr?u dominantne pretpostavke "apokalipti?kih" ili "katastrofi?kih" scenarija: nema podjele na "dobro" i "zlo", nego se upravo dobro (ljubav) prikazuje kao glavno zlo; katastrofa u ljudi ne izaziva patnju i bol, nego euforiju, a Isusova uloga suprotna je o?ekivanoj.