Lomljenje vjetra Edo Popovi?:
Lomljenje vjetra

ISBN: 978-953-7056-84-1
meki uvez s klapnama, 128 str.
cijena: 100,00 knIako novi Popovi?ev roman ima vrlo poeti?an naslov, njegov je sadr?aj više nego surov. Dijelom futuristi?ka projekcija Hrvatske a dijelom tranzicijska retrospektiva roman nam nemilosrdno govori o našoj stvarnosti, gdje ?ivimo i kakvi smo ljudi postali.

Godine 2020. zemlja je zidom podijeljena na Holding i Zonu. U Holdingu ?ive vladari novca i sudbina, svi koji se uklapaju. Oni pak koji imaju problema s prilago?avanjem sustavu van su zida, u Zoni, a zovu se Tamne kapulja?e i Nejestivi. Nejestivima pripadaju i Fraktalna, Vrtlar i Van?a, junaci nekog novog doba za koje smo vjerovali da nikad ne?e do?i, a mogu li oni uop?e što u?initi da promijene svijet?

Paralelno s projekcijom budu?nosti Popovi? nam pripovijeda i pri?u ratnog veterana Ivana Vide, pri?u uronjenu u našu svakidašnjicu, gdje je novac jedina ideologija, a mo? jedina vrlina.

 

 

"Lomljenje vjetra" u svih dvadeset poglavlja duhovita je, ironi?na, kriti?na proza koja kroz mo? jezika prikuplja poetiku otu?enog svakodnevlja. Roman dosljedno ocrtava egzistencijalnu tjeskobu urbanog ?ovjeka koja u novom dobu poprima samo razli?ite zna?ajke, ali njezina suština ostaje ista. Prolazna. "Utuvili smo si da smo va?ni, da odlu?ujemo, gradimo, stvaramo, ?inimo, stje?emo, mijenjamo, imamo, znamo, mislimo, posjedujemo, a zapravo samo prolazimo." Helena Sabli? Tomi?, Moderna vremena Info


„Ova je knjiga lucidna kritika svega što smo u Hrvatskoj pogrešno napravili od rata naovamo i jasno sro?eno upozorenje kamo bi nas to moglo dovesti. Ima li svjetla na kraju tunela? Ne baš. Popovi? ga vidi u osamljenosti i svojevrsnoj izoliranosti iz društva. Njegov junak, doduše, ?ivi i radi, ali na samoj margini na koju je dobrovoljno pristao. Je li pri tome sretniji od onog koji negdje u Lici ?uva pobijene ovce? Nikako. Obojica samo traju.“ Bojana Radovi?, Ve?ernji list


„Zastrašuju?a budu?nost Hrvatske i sumorna slika današnjeg svijeta koja je uobli?ena u ovom romanu otkriva Popovi?a kao jednog od trenutno najeksplicitnije anga?iranih pisaca u nas.“ Jagna Poga?nik, Jutarnji list