?est tajkuna Wyn Derbyshire:
?est tajkuna

S engleskoga preveo Dean Trdak
ISBN: 978-953-7056-85-8
meki uvez s klapnama, 248 str.


Ovo su ?ivotne pri?e šestorice najbogatijih ljudi koji su ikada ?ivjeli u Americi.

John D. Rockefeller. Cornelius Vanderbilt. Andrew Carnegie. John Jacob Astor. Henry Ford. Joseph Kennedy. Još i danas, dugo nakon njihove smrti, njihova imena sinonimi su za bogatstvo i mo?. Dok su bili ?ivi, vladali su svjetovima u kojima su ?ivjeli kao malotko prije, a i poslije njih.

Njihovi ?ivoti pru?aju nam priliku da zavirimo u preko dvjesto godina povijesti, u vremena kad su zakoni, obi?aji, predrasude i prilike za uspjeh bili toliko razli?iti no što su danas da nam je to teško i zamisliti. Njihova dostignu?a – politi?ka, ekonomska, društvena – još i danas utje?u na nas, bilo u pozitivnom bilo u negativnom smislu. Njihove pogreške još uvijek nam pru?aju zna?ajne pouke o stjecanju, korištenju i zlouporabi bogatstva i mo?i. Bez tih ljudi povijest Amerike – a i cijeloga svijeta – uistinu bi bila posve druga?ija.

 


Cijena: 149.00 kn

Iz strane kritike:

"Neobi?no zanimljiva antologija ?ivota bogatih i slavnih".
Midwest Book Review, Oregon


"Svaki od tih tajkuna postao je dijelom ameri?kog financijskog folklora, a kako su stekli svoja bogatstva predstavlja izuzetno pou?no štivo."
Ambition Magazine

"U ?ivotopisima tih nevjerojatno bogatih samostvorenih tajkuna Wyn Derbyshire ?itateljima pru?a uvid o tome što je poticalo te ljude na djelovanje, kako su stekli svoja bogatstva, po kojim na?elima su ?ivjeli i, naposljetku, kakvu su baštinu za sobom ostavili."
Jeffrey L. Seglin, kolumnist New York Times Syndicatea