Serena Ron Rash:
Serena

Prevela s engleskog Karmela Cindri?
ISBN 978-953-7056-92-6
meki uvez s klapnama, 352 str.


Godina je 1929., a tek vjen?ani mladenci, George i Serena Pemberton, putuju iz Bostona u planine Sjeverne Karoline kako bi ondje stvorili šumarsko carstvo. Dok je George u tamošnjoj šumarskoj bazi ve? ?ivio, i to dovoljno dugo da postane ocem izvanbra?na djeteta, Serena je nova u tom kraju. Ipak, ona se veoma brzo name?e svojom sna?nom osobnoš?u i ambicijama: preuzima nadgledanje drvosje?a, kroti orla koji lovi zmije ?egrtuše, samouvjereno donosi odluke, a jednom prigodom spašava i ?ivot svome mu?u pa postaje jasno da je u toj divljini ravna svakom muškarcu.

Zajedni?ki, Serena i George nemilosrdno se obra?unavaju sa svakim tko im stoji na putu ostvarenja njihova ameri?kog sna. Beskrupulozno uništavaju i prelijepu prirodu ostavljaju?i samo pustoš. Postaju nepobjediv tandem – va?na im je samo njihova ljubav i uspjeh po svaku cijenu.

No kad Serena izgubi nero?eno dijete i sazna da nikad ne?e mo?i imati djecu, odlu?i ubiti sina kojega George ima s drugom ?enom. Progonjena mlada majka i dijete po?inju borbu za ?ivot, a kad Serena posumnja da George tajno štiti i poma?e svoje nezakonito dijete, buran i strastven brak Pembertonovih po?inje se raspadati i pri?a ide k svom šokantnom svršetku.

 

Cijena: 149,00 kn

 

Iz strane kritike:

„Oštra, ?estoka, dramati?na i napeta ve? od nezaboravnog prvog odlomka.“
New York Times

„Knjiga godine“ u izboru Washington Posta

„Majstorski napisana... knjiga koja bolno istinito prikazuje za što su sve ljudi sposobni.“
San Francisco Chronicle

„Ron Rash stvorio je lik zlikovke kojoj nema premca.“
Atlanta Journal-Constitution

"Rashov roman ?vrsto je satkana pri?a o industrijskom razvoju, pohlepi i izdaji. [...] Rashov slikovit opis uništena krajolika i okorjelih likova koji u njemu ?ive podsje?a istodobno i na Johna Steinbacka i na Cormaca McCarthyja..."
New Yorker

"Povla?e?i usporedbe s Lady Macbeth i Medejom, kriti?ari su Serenom bili ujedno i u?asnuti i o?arani. Premda neki smatraju da njena zlo?esto?a, nepomu?ena i najmanjom natruhom suosje?anja, na kraju prerasta u pretjerivanje, svi se sla?u da knjigu jednostavno nisu mogli ispustiti iz ruku. Serena nije otvoreno politi?ki orijentirana knjiga, ali nudi britku kritiku pustošenja koje izazivaju pohlepa, nesputani kapitalizam i zlouporaba mo?i. ?itatelje ?e ovaj izvrsni roman opsjedati još dugo nakon što okrenu posljednju stranicu."
Bookmarks

"Ovo je velika saga o nepojmljivoj pohlepi i osveti koja potpuno plijeni ?itateljevu pozornost ve? od prve stranice. U okolišu prepunom opasnosti, i s likom koji manijakalno hrli na putu stjecanja nadmo?i i bogatstva, Serena je roman koji se ne?e brzo zaboraviti."