Di?i ruku na sebe Jean Am?ry:
Di?i ruku na sebe

Preveo s njema?kog Boris Peri?
ISBN 978-953-7056-90-2
meki uvez, 156 str.


U svojem „Diskursu o slobodnoj smrti“, kako glasi podnaslov eseja, Jean Améry je izabrao dubinski, egzistencijalni pristup, koji se zna?ajno razlikuje od svih dosadašnjih znanstvenih istra?ivanja i pristupa ovoj temi. Ve? i eksplicitno odbacivanje termina „samoubojstvo“ pokazuje kako autor dr?i neprikladnima sve pokušaje tzv. suicidologije da obuhvati posljednju, najosobniju slobodu te situacije.

Njegov rad o slobodnoj smrti tematski je i biografski posve „logi?an“ svršetak razmišljanja i ?ivota posve?enim takvoj slobodi. Améry slobodnu smrt shva?a kao duga?ak proces i uvjerljivim jezikom dovodi ?itatelja do dostojanstva tog krajnjeg stava. Sna?an osje?aj prezasi?enosti ?ivotom i gnušanja ?ivotom tvore piš?evu pretpostavku za odbacivanje ?ivota. Stoga je za autora slobodna smrt povlastica ljudskih bi?a.

„Di?i ruku na sebe“ od svojeg objavljivanja nadasve je prijeporna knjiga. Pritom joj namjera nije bila dati op?eva?e?i pozitivan opis slobodne smrti niti dokazati kako je stvarnost op?enito gledaju?i nepodnošljiva. Jedinstven polo?aj ovog djela u europskoj kulturi po?iva na ?injenici da ono, kao nijedno drugo djelo, odluku na slobodnu smrt obrazla?e bez tabua, detaljno, suvereno.

 

Cijena: 99,00 kn