Izgubiti se K. Passig i Aleks Scholz :
Izgubiti se

Prevela s njema?koga Nataša Medved
ISBN: 978-953-332-001-4
meki uvez s klapnama, 192 str.


Izgubiti se jedna je od najstarijih tehnika kretanja ljudske vrste. U svakom slu?aju starija je od svih upotrebljivih zemljovida i turisti?kih vodi?a, jer i prije nego što su oni postojali morali su se ljudi, ?im bi se uputili u daljinu, zate?i u stanju u kojem nisu znali gdje se nalaze - što je definicija gubljenja. To stanje je izvor mnogih uvida; ponekad ?ovjek pritom nai?e na fundamentalne stvari, prisjeti se Kolumba, koji je zahvaljuju?i tome što se izgubio nehotice otkrio Ameriku. Kathrin Passig i Aleks Scholz tvrde: otkri?e novoga i s time povezano zadovoljenje znati?elje  samo je jedana od mnogih dobro istra?enih prednosti gubljenja. Osim toga, u dobu Google karata i GPS-a, izgubiti se je jedan posve novi izazov - štoviše, posljednja avantura!

„Odiseja tako predstavlja nešto kao prototip svih gubljenja. Sam je Odisej prototip cijelog niza izgubljenih i zbunjenih ljudi u zapadnoj knji?evnosti. Pritom je Odiseju i njegovim suvremenicima bilo jednostavno izgubiti se. U doba kada se Zemlja sastojala samo od Gr?ke i Sredozemnog mora, a pretpostavljalo da je negdje oko Maroka carstvo mrtvih, bio je dovoljan i najmanji splet nesretnih okolnosti pa da godinama ne mo?ete prona?i put ku?i. Odisej nije morao odbaciti zemljovid pa da se izgubi, jer takvo što on nije ni imao. Nije morao kupovati ni priru?nik koji bi mu pomogao izgubiti se. Umjesto toga jednostavno je uletio u nekoliko oluja koje su njegov brod odnijele na podru?ja koje dotad nitko nije vidio. Bila su to sretna i bezbri?na vremena.“

 

Cijena: 140,00kn

Zabavna i prepuna iznena?enja, drska i duhovita. (Deutschlandradio)

 Ova nas knjiga ohrabruje da se ne hvatamo uvijek navigacijskih ure?aja, ve? da se pouzdamo u sebe – ?ak i pod cijenu da se izgubimo.  
(www.literaturkritik.de)

 Tko u ovom pametnom priru?niku prona?e pravi put, laka ?e koraka kro?iti i lutati svijetom. (FAZ)

Pohvala gubljenju koju ispisuju autori nije nikakav filozofski  paradoks ni satira, ve? ozbiljno promišljanje o jednoj potcijenjenoj  kulturalnoj tehnici i na?inu pre?ivljavanja. (Badische Zeitung)