K Tom McCarthy:
K

Preveo s engleskog Dean Trdak
ISBN: 978-953-332-002-1
tvrdi uvez s ovitkom, 344 str., cijena: 189,00kn


Kao i u prethodnim knjigama, McCarthy je u romanu K pokušao probleme kojima se bavila avangarda uobli?iti u pripovijest – a rezultat je vrtoglava, hipnoti?ka i prekrasno napisana knjiga koja zaslu?uje više ?itanja. Tom McCarthy napisao je roman za naše vrijeme: osvje?avaju?e razli?it, intelektualno oštrouman i izrazito uzbudljiv.
THE TELEGRAPH


McCarthyjeva strategija u romanu K nije daleko od Sergeovih privi?enja pod utjecajem droge – sastoji se, naime, od slaganja nepovezanih asocijacija u tkanje u kojem se ponavlja mnoštvo slika: analogije izme?u ljudskog tijela, zemlje i strojeva, šumovi i zujanje elektri?nih signala, filmski zasloni, crijeva i tuneli, strujni krugovi, košuljica kojom je novoro?en?e obavijeno pri porodu i druge svilene opne. Ta ponavljanja naposljetku ostavljaju dojam kao da se njima ?eli uputiti na neki kôd – kao da bi ?itatelji, ravnaju?i se prema to?nom polo?aju tih slika u romanu, trebali otkriti njihovu skrivenu poruku. (...) I, uistinu, rasplet romana sna?no potvr?uje njegovu smionu strukturu.
JENNIFER EGAN, THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW


U romanu se govori o kukcima, incestu, geometriji, spiritizmu, zemljovidima, koordinatama, izumu i razvoju radija, zrakoplovima, kodovima, oru?ju i sustavima za otkrivanje predmeta. Ako je Kafka, po ?i?eku, erotizirao birokraciju, onda za McCarthyja mo?emo re?i da erotizira tehnologiju.
BOOKMUNCH

Istinski impresivno.
THE GUARDIAN


Unato? svojem pripovjeda?kom naboju, ovaj roman ne psihologizira niti moralizira. Prije bi se moglo re?i da je posrijedi povijest jednog slu?aja poput onog Freudova ‘?ovjeka vuka’ i arheološko prebiranje po ljudskim  klju?nim osobinama. Sjajna panorama moderne!
DEUTSCHLANDRADIO


Oštrouman i napet roman prepun simbola… K je vatromet ideja, pršti znanjem, filozofskim promišljanjima i studijama slu?aja à la Freud.
FOCUS ONLINE

“Pokušao sam spojiti razne pri?e, onu o telekomunikacijama, knji?evnosti, duševnom i obiteljskom ?ivotu, povijesti Carstva, tako da svaka objašnjava ove druge i time proizvede nova zna?enja. Ali to nije tek puka intelektualna vje?ba, ve? ljubavna pri?a, i to ona Sergeova. Cijelo vrijeme on traga za nemogu?im. Naposljetku ?eni svoju mrtvu sestru, što je zapravo, kad dobro razmislimo, radnja Orkanskih visova pomiješana s Freudom. Ljubav, smrt i incest ispreple?u se tako u jednoj pri?i.” (Tom McCarthy)

K je na prvi pogled napeti Bildungsroman  odijeljen na ?etiri velike cjeline. Košuljica – na pastoralnom imanju u Engleskoj, na samom kraju 19. stolje?a ra?a se Serge Carrefax i ?ini
se da ga ?eka iznimna budu?nost. Odrastaju?i u neobi?noj obitelji, s ocem istra?iva?em i voditeljem škole za gluhe, majkom umjetnicom i ovisnicom te iznimno nadarenom sestrom Sophie njegov ?e ?ivot doista postati utjelovljenje svih ?uda vremena koje je upravo zapo?elo otkri?em komunikacije: oduševljen novom radijskom tehnologijom, Serge provodi no?i tra?e?i signale u eteru. Po?etkom Prvoga svjetskog rata biva unova?en kao radiotelegrafist pa on pod utjecajem kokaina i citiraju?i Hölderlina s u?itkom leti iznad ratom poharane zemlje. Po povratku iz ratnog zarobljeništva zapo?inje studij arhitekture u Londonu kao dio poslijeratne izgubljene generacije ogrezle u seksu, narkoticima i paranormalnom....