Severina Rodrigo Rey Rosa:
Severina

Prijevod: Gordana Mati?
ISBN: 978-953-332-004-5
meki uvez s klapnama, 128 str., cijena: 119,00kn


Ljubavno bunilo. Tako sam pisac opisuje ovaj kratak roman, u kojem dosadan ?ivot jednog knji?ara potresa upad vješte kradljivice knjiga. Kad otkrije da tajnovita neznanka krade najvrijednije knjige u knji?ari upušta se u potragu za razjašnjenjem ?udnovatih doga?aja. Naslovi ukradenih knjiga postaju tragovi koje slijedi ali oni ga vode u zamršen nekonvencionalan Severinin ?ivot, u ljubavni delirij na granici sna. Rodrigo Rey Rosa stvorio je uzbudljiv roman o otu?enosti i osloba?aju?oj mo?i ljubavi, koji potvr?uje njegov povlašten polo?aj u suvremenoj latinoameri?koj knji?evnosti.

“?itanje njegovih djela u?i nas pisanju, a istovremeno poziva na zadovoljstvo koje pru?a prepuštanje zlokobnim ili maštovitim pri?ama.” Roberto Bolaño, Entre paréntesis

“Iznimno suzdr?ano, umjereno, intrigantno djelo. Knji?evnost pošte?ena beskorisnih poteza, gdje se ljepota ra?a iz neobi?ne sklonosti ka tišini.” Le Monde

„Proza Rey Rose, gusta i precizna, pokazuje knji?evnu vezu s legendarnim piscem Paulom Bowlesom.“ Der Spiegel

“Brzina, to?nost i sa?eta ljepota njegove proze, spojene u elipti?an oblik kompozicije, obilje?avaju ga kao mladog majstora koji znade re?i više s manje rije?i.” Letras Libres

“Veliki pisac španjolskog jezika koji ?udesnoj sa?etosti svoje proze i matemati?koj ravnote?i svojih pri?a dodaje cijelu lepezu tehnika kojima je ovladao s istinskim darom.” El Periódico

„Poznat je i slavan kao stvaratelj jednostavne i direktne proze, bez ukrasa. U la?nom lakonskom stilu njegovih sa?etih opisa ?esto se skriva politi?ka aktualnost, kao i poetska poruka njegovih djela.“ Buchkultur, Be?