Pono?ni boogie i druge pri?e Edo Popovi?:
Pono?ni boogie i druge pri?e


ISBN: 978-953-332-006-9
meki uvez s klapnama, 208 str., cijena: 120,00kn


Slavljeni?ko dopunjeno izdanje Pono?nog boogija Ede Popovi?a kojim obilje?ava 25. godina od objavljivanja te nezaobilazne zbirke proza i 35. godina knji?evnog rada.

Edo Popovi? ro?en je 1957. u Livnu, u Bosni i Hercegovini. Godine 1968. s obitelji se preselio u Zagreb. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; diplomirao je komparativnu knji?evnost, apsolvirao hrvatski jezik i jugoslavenske knji?evnosti, a potom je napustio studij. Slobodan je pisac. ?ivi u Gornjoj Stranici, selu u op?ini Ribnik.

Objavio knjige proza: Lomljenje vjetra (2011.), Priru?nik za hoda?e (2009.), O?i 82007.), Tetovirane pri?e (2006. – u suradnji s crta?em Igorom Hofbauerom), Igra?i (2006.), De?ko, dama, kreten, drot (2005.), Plesa?ica iz Blue Bara (2004.), Izlaz Zagreb jug (2003.), Koncert za tequilu i apaurin (2002.), Kameni pas (2001.), San ?utih zmija (2000.), Pono?ni boogie (1987.)

Proze su mu objavljivane u nizu zbornika i antologija, pored ostalog u: Krhotine vremena, Osijek 1988., Uhvati ritam, Novi Sad, 1990., Poštar lakog sna, Zagreb, 1966., FAK-YU, Beograd, 2001., Libido hr, Zagreb, 2002., Goli grad, Zagreb, 2003., Croatian Nights, London, 2005., Blizine, nigdine i fritule, Zagreb, 2011.

Romani i zbirke pri?a prevedeni su mu na desetak jezika. Njema?ka kritika i publika s posebnom su naklonosti prihvatile njegove proze.

Play it again, Edo MIHAJLO PANTI?, KNJI?EVNA RE?

(...) pri?a Ispod duge, s dosad neuobi?ajenim rakursom kad je rije? o ratnoj tematici, ide me?u najbolje proze što su u nas o tome napisane. STRAHIMIR PRIMORAC, VE?ERNJI LIST.

U paukovoj mre?i jedna je od najljepših ljubavnih pri?a hrvatske knji?evnosti posljednjeg desetlje?a. MIROSLAVA VU?I?, PLAYBOY